Hoppa till huvudinnehållet

Du har som köpare skyldighet att ta reda på att den som säljer bilen verkligen är ägare till bilen. Detta gör du enklast genom att ringa till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kan även uppge alla tidigare personer som har varit registrerade ägare till bilen. Du kan läsa mer om vilka risker det kan medföra om du inte kontrollerar detta före bilköpet på vår sida om fordonsrelaterade skulder.

Undersök om det finns skulder som följer med bilen när du köper den

Undersök om bilen är betald

En bil som är såld på avbetalning omfattas normalt av ett äganderättsförbehåll, vilket innebär att den som köpt bilen på avbetalning inte får sälja den vidare utan långivarens godkännande. Du har, som köpare av bilen, skyldighet att försäkra dig om att bilen faktiskt får säljas och inte omfattas av ett sådant förbehåll eller liknande.

För att uppfylla dina skyldigheter enligt lagen ska du kontrollera med de tidigare ägarna att bilen verkligen är betald. Hur långt tillbaka du måste efterforska säljledet är något oklart i praxis, men för att vara säker bör du kontakta samtliga ägare du har kännedom om.

Sedan den 1 oktober 2001 finns det möjlighet för bilhandlare att i vägtrafikregistret lägga in en uppgift om att en bil är såld med äganderättsförbehåll. Beträffande bilar som sålts av bilhandlare före den 1 oktober 2001, och bilar som sålts av annan än bilhandlare, finns det inte någon uppgift om äganderättsförbehåll i vägtrafikregistret. Du måste därför göra kontrollen direkt med de tidigare ägarna. Du bör dessutom begära att få se kvitto på att bilen är betald av säljaren.

Om du låter bli att göra dessa kontroller riskerar du att den som har den verkliga rätten till bilen kräver dig på ersättning för skulden som finns på bilen.

Undersök om det finns fordonsrelaterade skulder på bilen

Utöver äganderättsförbehåll och liknande bör du kontrollera om det finns fordonsrelaterade skulder på bilen. Den lagstiftning som trädde ikraft den 1 juli 2014 innebär att ett fordon kan tas i anspråk för tidigare ägares obetalda fordonsrelaterade skulder, även om det nu är du som äger fordonet. Med fordonsrelaterade skulder avses i detta sammanhang fordonsskatt, trängselskatt och felparkeringsavgifter. Även förseningsavgifter och avgifter hos kronofogden kopplade till dessa skatter och avgifter omfattas av lagen. Reglerna gäller för skatter och avgifter som beslutats från och med den 1 juli 2014.

För dig som köpare innebär det att du kan bli av med bilen om den ska säljas för att täcka fordonsrelaterade skulder. Om de obetalda skulderna och förrättningskostnader hos kronofogden betalas, t.ex. av dig, faller kronofogdens beslut om att ta fordonet i anspråk. På grund av risken för att få betala för annans skuld är det därför viktigt att du kontrollerar om det finns några obetalda fordonsrelaterade skulder på bilen.

Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar hos Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor om det finns obetald fordonsskatt, trängselskatt eller felparkeringsavgift. Tänk på att vissa skatter och avgifter har en viss eftersläpning. Skattebeslut om trängselskatt fattas inte förrän månaden efter passeringen och felparkeringsavgifter registreras i vägtrafikregistret först någon vecka efter avgiftens utfärdande. Skulden kan därför vara högre än vad som framkommer av registret. Tänk även på att du kan be säljaren ge dig ett dagsaktuellt utdrag ur sitt trängselskattekonto.

För information om skulder som gått vidare kan du inte nöja dig med informationen hos Transportstyrelsen, utan du bör kontakta kronofogdens kundservice. Skulder som gått vidare till kronofogden ökar hela tiden eftersom skulden ökar med kronofogdens grundavgift, hanteringskostnader, räntekostnader m.m.

Vi avråder från att köpa en bil som är belastad med denna typ av skulder.

Garantier med mera

Garantier brukar inte förekomma vid privata köp. Detta innebär att du måste vara mycket noggrann med att kontrollera bilens skick.

Eftersom köplagen, som reglerar köp mellan privatpersoner, kan avtalas bort är det mycket viktigt att skriva ner villkoren för köpet. Motormännens Riksförbund har ett utförligt köpeavtal som ni kan använda. Läs alltid villkoren noga och skriv inte under ett avtal förrän du är säker på vad alla villkor innebär och att du anser att dessa är okej. Tänk även på att avtal kan ingås utan att handlingar undertecknas, så var tydlig med att du kräver ett avtal för att köpet ska anses giltigt.

Undersökningsplikt

Om du blir uppmanad av säljaren att undersöka bilen innan du köper den måste du undersöka bilen noggrant. De fel du borde ha upptäckt kan du sällan göra gällande efter köpet. Om du inte uppmanats att undersöka bilen innan köpet måste du göra undersökningen snarast efter köptillfället. Vi rekommenderar att du alltid undersöker bilen noggrant före köpet. Undersökningen är nödvändig då den även kan vara till hjälp för dig när du ska avgöra hur mycket det är skäligt att du betalar för bilen.

Vi rekommenderar att du och säljaren kommer överens om att göra en undersökning av bilen hos en auktoriserad verkstad före köpet. Avsaknad av yrkeskunskap är nämligen ingen invändning du som köpare kan göra gällande om felet förelåg vid tidpunkten för köpet och du borde ha noterat det.