Hoppa till huvudinnehållet

Tvist om fel i begagnad bil köpare och säljare.

Tvist rörande fel i begagnad bil mellan köpare och säljare som är privatpersoner.

Om säljaren inte anser att du har rätt eller om han av annan anledning inte fullföljer de åtaganden som han är skyldig till, ska du först och främst reklamera skriftligen till säljaren. Då råder ingen tvekan om att du har reklamerat inom rätt tid. Det är i vissa fall viktigt att du kan styrka det omtvistade felet.

Som medlem i Motormännens Riksförbund har du förmånen att kunna vända dig till vår juridiska avdelning. Motormännens Riksförbunds jurister ger dig råd om det är du eller säljaren som har rätt samt vad du bör framföra till säljaren.

Om detta inte hjälper tvingas du föra processen vidare. Till skillnad från när du köper en bil av en bilhandlare kan du inte vända dig till Allmänna reklamationsnämnden då tvisten rör två privatpersoner. Den enda möjligheten som finns för dig, om det inte går att komma överens, är att stämma säljaren vid domstol.

Prövningen kostar pengar. Om tvisten rör ett belopp på maximalt 22 400 kr (ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 900 kr. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 SEK. Du behöver endast stå för säljarens rättegångskostnader i begränsad omfattning, liksom du själv endast kan få ersättning för dina rättegångskostnader i begränsad omfattning från säljaren. Rättsskyddsförsäkringen täcker generellt sett inte samtliga kostnader du kan få. Det är tänkt att du med domstolens vägledning ska kunna sköta ärendet utan ombud.

Vad gäller tvister som överstiger ett halvt prisbasbelopp är ansökningsavgiften som utgångspunkt 2 800 kr. Vilka kostnader som du drabbas av varierar, bland annat beroende på om du behöver hjälp av ett ombud vid rättegången och om du har en rättsskyddsförsäkring som täcker en del av kostnaden. Innan du bestämmer dig för att gå vidare bör du diskutera saken med Motormännens Riksförbunds jurister för att få en bedömning av om det, med hänsyn till dina chanser till framgång, kostnader och olägenheter, är värt att gå den vägen. I domstol får både du och säljaren muntligen framföra vad ni gör gällande.

Mer information om tingsrätterna och hur du ansöker om stämning samt vad det kostar hittar du på respektive domstols hemsida.

Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor samt numret till vägtrafikregistret: 0771-14 15 16

Kronofogdens kundservice 0771-73 73 00

Länk till motormännens avtal för köp

Länk till domstol: http://www.domstol.se/