Hoppa till huvudinnehållet

Näst efter boendet är bilen hushållets största investering. Men vad är egentligen bäst – att köpa nytt, köpa begagnat, hyra eller kanske samåka? Genom att fundera över ditt val kan du spara både tid och pengar och dessutom göra miljön en tjänst. Ta hjälp av Motormännens guide till sex olika sätt att ha bil.

Ny bil

Nybilsköp har flera fördelar, garantierna är kanske det bästa exemplet på detta. Varje ny bil som säljs följs av en tvingande garanti på minst två år mot fabrikationsfel - nybilsgarantin.

Det är vanligt att den obligatoriska garantitiden kompletteras med ytterligare år, dock med vissa restriktioner. Vagnskadegaranti innebär att det räcker med halvförsäkring för att vara helförsäkrad de första tre åren. För ett nybilsköp talar ett friktionsfritt ägande och som en bonus blir det bara ett besiktningsbesök under de första fem åren.

Att själv få välja färg, klädsel och utrustning ger en bil att trivas i. En ny bil förväntas fungera utan större kostnader än vanlig service och underhåll de första fyra, fem åren.

+
Garantierna. Möjligheten att välja efter eget tycke. Modern teknik som ger högre säkerhet. Lägre bränsleförbrukning och vägskatt jämfört med äldre bilar. Troligen ett friktionsfritt bilägande. Självförverkligande?

-
Priset. Värdeminskningen. Eventuell leveranstid.

Begagnad bil

En tre år gammal bil med runt 6 000 mil på mätaren har tappat närmare halva nybilsvärdet, ett värdefall som gynnar andrahandsköparens kostnadskalkyl. Servicebehovet bör i stort sett vara som för den nya bilen men slitagedelar kommer att behöva bytas inom ytterligare ett par tusen mil.

Stora uppköpare som hyrbilsbolag behåller sällan bilarna mer än sex till tolv månader, och många leasing- och tjänstebilskontrakt löper över två till tre år. Utbudet av ett till tre år gamla bilar är bra. Det finns förutsättningar att hitta en bil som passar den personliga smaken. Långa nybilsgarantier kan innebära att en tre år gammal bil omfattas av vissa garantier.

+
Mindre värdefall jämfört med en helt ny bil. 6000 mil på mätaren innebär många problemfria mil.

-
Högre service- och underhållskostnader, tryggheten i garantier avtar med tiden.

Privat leasing

Varför köpa bil när det går att prenumerera genom så kallad privatleasing? Den fasta månadskostnaden bestäms av biltyp, utrustningsnivå, körsträcka och prenumerationstid. I priset ingår försäkring, service, värdeminskning, reparationer med mera. Till och med vinterdäck och däckskifte kan inkluderas. Prenumeranten får betala drivmedel och vägskatt. Det räcker ofta med en mindre depositionsavgift för att lämna bilhandlaren i en sprillans ny bil.

Prenumerationstiden är vanligen 24 till 36 månader. När tiden har löpt ut lämnar man tillbaka bilen eller köper loss den. Eventuella skador kan innebära en kostnad för självrisk, ibland en per skada. Läs villkoren noga så att du får en bra bild av vad leasing-givaren anser är normalt slitage. Om bilen har rullat längre än avtalat tillkommer en milavgift.

Tänk på att prenumeration är en form av leasingavtal och ett sådant för med sig speciella risker. Eftersom det inte finns någon särskild lagreglering av leasingavtal är det mycket viktigt att du noga läser igenom avtalet försäkrar dig om att du verkligen förstår dina skyldigheter och rättigheter innan du skriver på.

+
Mycket tydlig månadskostnad. ”Allt” ingår. Ny bil utan större kontantinsats. En egen bil. Samma valmöjligheter som alla nybilsköpare.

-
Även om i stort sett allt utom bensin ingår riskerar prenumerationen att bli dyr. Likvärdigt med ett nybilsköp. Det finns särskilda risker med leasing.

Bilpool

Bilpool är en form av korttidshyra. En ny medlem betalar först en anslutningsavgift och sedan tillkommer en månadsavgift för medlemskapet. Totalkostnaden är beroende av biltyp, tid på dygnet, hyrtid och körsträcka. Parkeringskostnad, reparationer, försäkring, däck och skatt ingår i priset. Till skillnad från en hyrbil ingår även drivmedlet. Själva användningen är smidig – boka upp dig på schemat, hämta bilen på någon av bilpoolens parkeringsplatser och kör dit du planerat.

Att vara medlem i en bilpool innebär ofta ett miljövänligare alternativ till egen bil. Detta eftersom bilarna får färre stilleståndstimmar, du planerar ditt körsätt i förväg och du kan välja bilstorlek efter behov. Dessutom är majoriteten av bilarna i bilpooler vanligen miljöbilar.

+
Slipper bilägandets fasta kostnader. Biltyp efter behov. Bilpooler finns rikstäckande. Malmöbor kan använda bilar i Stockholm. Mycket korta hyrtider är möjliga. Är du medlem i Motormännen? Då har du rabatt hos Sunfleet.

-
Kräver viss framförhållning då bilarna kan vara fullbokade. Bilen ska betraktas som en hyrbil varför skador måste rapporteras innan du kör iväg. Kan vara bunden till ett visst bensinbolag. Försäkringsskydd som väljs vid bokningen (som en hyrbil) kan verka förvirrande.

Långtidshyra

Långtidshyror kan skrivas på allt från en månad och längre. Jämfört med bilpool har du ensamrätt till bilen under hyrestiden men drivmedlet är inte inkluderat. Till skillnad från hyrbilsföretagens korttidshyror brukar långtidshyrorna innebära någon form av milbegränsning, vanligen 250–300 mil/månad. Till fördelarna hör att allt är inkluderat i hyran utom drivmedlet samt att det är möjligt att byta bil under hyresperioden. Nackdelen är att hyran blir hög.

En månad med bil i mindre mellanklassen kostar runt 7 000 kronor. Behöver man bilen enbart under en begränsad men ”milintensiv” period, exempelvis en längre semesterresa kan långtidshyra vara riktigt fördelaktigt.

+
Service, däckbyte, försäkringar, vägskatt är hyrbilsfirmans huvudvärk. Går att byta bil under längre hyrestider. Bilen ska alltid fungera, du får en ny bil om något går sönder eller måste lagas.

-
Kostnaden. Inte lämpligt för kortare körsträckor. Du kan få en ”sliten” hyrbil. Hyrbilsfirmor är petiga vad gäller mindre skador, självrisken kan bli dryg om du är oförsiktig.

Samåka

Ett alternativ till att köpa eller hyra bil är att samåka. Om ni är flera som turas om att skjutsa varandras barn till aktiviteter eller går ihop några kollegor och samåker till jobbet sparar ni tid, pengar och gynnar miljön. På nätet finns flera sidor där man kan anmäla sitt intresse för samåkning och hitta likasinnade som antingen söker eller erbjuder skjuts.

+
Att turas om att köra ger mer tid över. Plånboken gynnas genom minskade bränslekostnader och mindre utsläpp ger miljövinster.

-
Flexibiliteten. Samåkning ger färre möjligheter till spontana resor, men med framförhållning kan detta minus uppvägas.