Hoppa till huvudinnehållet

Hur ofta ska bilen in på service, varför blir det dyrare vissa år, och går det att göra det själv?

Några saker som är bra att komma ihåg om bilens servicebehov:

 • Check

  I servicehäftet anger tillverkaren intervallet för när just din bilmodell behöver service.

 • Check

  Men servicebehovet är beroende av hur mycket du kör. Vid lång årlig körsträcka krävs så kallad mil-service. Om man inte kör så långt varje år räcker så kallad årsservice.

 • Check

  Följ de i serviceboken angivna intervallen. Behöver man utnyttja bilens garanti eller sin maskinskadeförsäkring får man inte avvika från intervallen mer än någon månad eller 100 mil, det ska framgå av villkoren.

 • Check

  Serviceprotokollet från verkstaden ska innehålla information om alla servicepunkter, samt kanske påpekanden om övriga tekniska brister på bilen. Har du frågor kring något av det ska verkstaden kunna ge fackmannamässiga råd om åtgärder eller svara på frågor om hur och vad man har kontrollerat.

 • Check

  Bilens servicebok är en värdehandling. När bilen ska säljas, kom ihåg att de flesta bilvärderingar förutsätter att serviceboken är komplett med alla stämplar avseende bilens miltal.

Hur avgör man då vilken service som är rätt?

Några exempel:

 • Check

  Du kör 900 mil varje år. Bilens serviceintervall är 3000 mil eller 12 månader. Bilen behöver alltså en årsbaserad service då man inte kommer upp i 3000 mil under perioden.

 • Check

  Du kör 3500 mil varje år. Bilen behöver service vid 1500 mil eller var 12:e månad. Då behöver bilen service baserat på miltalet, d.v.s. vid 1500 mil, och sedan igen vid 3000 mil. Alltså oftare än var 12:e månad. Känner du dig osäker på vad som gäller för just din bil, kontrollera i serviceboken och kontakta din verkstad gällande frågor kring serviceinnehållet.

Värt att göra det själv?

När det är dags att serva bilen finns en del punkter som kan vara bra att fundera lite extra på. Att stå i gör det själv-hallen och byta olja och filter räcker inte riktigt till. En service inkluderar många andra kontrollpunkter, och bytesintervaller finns för mycket fler vätskor än motoroljan. Hur ofta ska man byta glykol? Kan jag köra med samma bromsvätska ett år till? Vattenfiltret till dieselsystemet, ska det kanske bytas?

Jämför priser

En bra verkstad ska såklart kunna ge besked om frågorna ovan. Det påverkar också i hög grad hur mycket serviceåtgärderna kommer att kosta. Så det är viktigt att man vid en jämförelse har alla detaljer, och vet att man jämför likvärdiga serviceerbjudanden. Bilen klarar sig inte med endast oljebyten för att all ursprunglig prestanda ska behållas under någon längre tid.

Hur ofta ska bilen servas?

"Lampan i bilen börjar väl lysa, fast det var något år sen sist." I vissa fall stämmer det. Bilen har en servicelampa, en indikering som ibland stämmer väl med den årliga körsträckan. Vid riktigt lång årlig körsträcka måste man beakta det tillverkaren anger som mil-service, alltså baserat på din körsträcka. Kanske behövs mer än en service om året? Om man inte kör så långt varje år finns däremot en risk att underhållet blir eftersatt om man baserar service-behovet på körsträckan. Då ska man istället hålla sig till det som brukar kallas års-service. Alltså de servicepunkter som ska utföras en gång om året, oavsett körsträcka.

Intervall skiljer mellan bilar

På grund av skillnader i konstruktion, som till exempel dimensionering av filter, har olika bilar ofta olika service-intervall. Det går därför inte att ge några generella svar på exakta intervall för en transmissionsolja, ett filter, kontroll av bromsar, när tändstiften ska bytas osv.