Hoppa till huvudinnehållet

Nästan alla bilar har luftkonditionering eller så kallad AC (engelska; Air Conditioning). Det är ett separat system som både är tekniskt komplicerat och som kräver speciell kompetens samt utrustning för att testa och reparera.

Luftkonditionering kan vara en del av ett helautomatiserat system för bilens värme och ventilation typ ECC eller ACC (Electronic/Automatic Climate Control) vilket i korthet innebär att man endast behöver ställa in temperaturen, sen sköter bilen resten.

I teorin ska en luftkonditionering inte behöva någon service eftersom det är ett slutet system, men i praktiken kan systemet behöva testas och eventuellt fyllas på kylmedel när problem åtgärdats. Att kylmedlet läcker ut ur systemet kan bero på många saker och ju större mängd kylmedel som försvinner ju mer måste kompressorn arbeta och desto större risk att den havererar.

Några viktiga komponenter, och dess funktioner

 • Check

  Kompressorn pumpar runt kylmedel och smörjande olja i systemet. Drivs av motorns hjälprem/multirem ”fläktrem”.

 • Check

  Kondensorn tar emot det värmda kylmedlet och kyler ner det med hjälp av en fläkt när bilen står stilla och/eller en kylare som använder fartvinden när bilen rullar. Kondensorn sitter oftast monterad i närheten av bilens vanliga kylare.

 • Check

  Torkfiltret avfuktar och filtrerar kylmedlet.

 • Check

  Förångaren, eller evaporatören, är själva kylelementet i kupén. Den varma luften tas emot på ena sidan och kall luft lämnar på den andra. Ibland droppar kondens från bilens undersida – den kommer från den avfuktade luften som passerat här.

En mängd olika sensorer, reläer och spjäll ser till att systemet fördelar luften, och att luften kyls på avsett vis.

Ta hand om bilen

 • Check

  Försök hålla kondensorn ren från insekter och vägsalt. Om du kommer åt - spola av denna lite extra när du tvättar bilen.

 • Check

  Byt kupéfilter enligt bilens serviceintervall så samlas inte damm och smuts som påverkar filtrets funktion och luftflöde. Dålig lukt kan uppstå om luftkonditioneringen inte använts på länge, till exempel över vintern. Det kan åtgärdas genom speciellt bakteriedödande medel.

 • Check

  Kom ihåg att även köra igång luftkonditionering någon gång i månaden även under vinterhalvåret för att hålla systemet i drift, låta oljan cirkulera osv. Det kan också vara bra då det kan hjälpa till att snabbt reducera imma som vanligtvis bildas vid kall och fuktig väderlek.

 • Check

  Ett hett tips: Riktigt varma dagar kan kupétemperaturen sjunka extra snabbt om återcirkulation av kupéns luft tillfälligt aktiveras!

Vanliga fel

 • Check

  Kompressorn kopplas in med hjälp av en magnetkoppling på remskivan när det behövs, den är alltså inte inkopplad hela tiden. Ibland kan denna magnetkoppling gå sönder.

 • Check

  Om kylmedel eller smörjande olja läckt ut är det stor risk att kompressorn går sönder. Har reparationen utförts bristfälligt kan smuts från tidigare skador cirkulera i systemet och även förstöra en nyligen monterad kompressor.

 • Check

  Kondensorn sitter ofta väldigt utsatt långt fram vid motorns kylare, ibland precis innanför stötfångarhöljet. Stenskott, korrosion och annan yttre åverkan gör att det kan uppstå läckage.