Hoppa till huvudinnehållet

Om olyckan är framme

Nu ingår Vilthjälp och Hyrbil utomlands i ditt medlemskap hos Motormännen. Det innebär att vi täcker den självrisk, upp till 10 000 kronor, som du tvingas betala om du skulle råka ut för en viltolycka eller om din hyrbil skadas eller blir stulen.


Bli medlem nu!


Vad innebär Vilthjälp?

Vi täcker kostnaden för din betalda självrisk, upp till 10 000 kronor per år, vid viltolycka. Gäller helförsäkrade personbilar klass I, lätt lastbil, motorcykel eller husbil med maximal totalvikt 4 500 kg som inte används i yrkesmässig trafik eller i annan näringsverksamhet

Gäller det alla bilar jag kör?

Vilthjälp gäller fordon registrerat på privatperson.

Vilka djur gäller det?

Det gäller allt anmälningspliktigt vilt plus ren.

Vilka länder omfattas?

Gäller hela Gröna Kortet-området (EU, EES, Marocko, Azerbajdzjan, Iran, Tunisien, Ryssland).

Läs mer om Vilthjälp här

Försäkringsvillkor 2018-10-01


Vad innebär Hyrbil utomlands?

Vi täcker kostnaden för din betalda självrisk, upp till 10 000 kr per år, vid en större skada eller stöld när du hyr bil utomlands.

Det innebär att om du får en skada på din hyrbil som blir så pass kostsam att hyrbilsföretagets försäkring träder in och tar kostnaden, kommer du att få betala en självrisk. Denna självrisk kan variera i pris. Det är därför viktigt att du redan när du tecknar ditt hyrbilsavtal tar reda på hur hög den är. Vi går in och täcker upp till 10 000 kronor av denna självrisk. Är självrisken på 9 000 kr eller 10 000 kr fungerar det utmärkt och vi täcker hela kostnaden. Skulle självrisken däremot vara på till exempel 12 000 kr, täcker vi 10 000 kr och du får själv betala 2000 kr.

Det betyder också att det är hyrbilsförsäkringens villkor för vilka skador som den täcker, som avgör om försäkringen med självrisk tas i bruk.

Skillnaden mot den självriskeliminering som hyrbilsföretagen gärna ser att du tecknar extra, till en relativt hög kostnad, är att den oftast täcker hela självrisken oavsett hur hög den är. Ibland täcker en sådan försäkring även skador, ofta plåtskador, vars kostnader inte kommer upp till självriskkostnaden.

Vi går inte in och ersätter kostnader som är lägre än självrisken eftersom hyrbilsföretagets försäkring med självrisk då inte aktiveras.

Du får själv avgöra om du hellre vill ta kostnaden för hyrbilsföretagets självriskeliminering, och vara helgarderad, eller om du nöjer dig med den självriskreducering som utan kostnad ingår i ditt medlemskap.

Gäller det oavsett bilförarens ålder?

Tillägget gäller alla, även personer i åldern 18–24 förutsatt att de får hyra bil på platsen.

Vilka länder omfattas?

Gäller i hela världen, utom i Sverige, när du hyr bil från en auktoriserad firma.

Försäkringsvillkor 2018-10-01


Bli medlem nu!