Debatt E20

 Denna debattartikel var införd i GT/Expressen den 18 april 2013

 

E20 mellan Alingsås och Vårgårda måste byggas om till motorväg nu. Det krävde områdets räddningschef i GT 2/4, och framhöll att enheten i snitt rycker ut var åttonde dag på sträckan. Vi på Motormännen i Västsverige välkomnar verkligen uppmaningen – för trots att sträckan finns med i den nationella infrastrukturplanen för 2010-2021 dröjer det ända fram till 2019-2021 innan merparten av motorvägsbygget startar. Åtta år av utryckningar var åttonde dag – hur många omkomna och skadade innebär inte det?

Det finns hela fem stycken icke mötesfria avsnitt av E20 utan ens en plan för ombyggnad. E20-sträckan förbi Vårgårda, sträckan Vårgårda-Vara, sträckan förbi Skara norra delen, sträckan Götene-Mariestad, samt sträckan förbi Mariestad saknas alla i den gällande infrastrukturplanen. Det innebär att det i dag, och på just nu obestämd tid, är möjligt att frontalkollidera på 78 kilometer av E20 genom Västra Götaland.

Bara under de senaste tio åren har minst 37 personer omkommit på denna "Dödens väg". I en intervju i vår tidning Motor (7/12) sa Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på trafikverket, att 25-30 personer beräknas omkomma och drygt 100 bli skadade fram till 2020. Men om hela E20 genom Västra Götaland varit mittseparerad, som den blir med fyrfilig motorväg, hade risken för allvarliga skador och dödsolyckor minskat med 90 procent.


Inför 2014 års revidering av den nationella infrastrukturplanen utreder trafikverket nu de fem ej mötesseparerade sträckorna. Samtliga, utom den genom Mariestad som föreslås bli motorväg, föreslås bli mötesfria. Skaraborgs kommuner, som insett vikten av att samtliga sträckor i stället blir motorväg, utreder möjligheter till medfinansiering. Precis som de anser vi i Motormännen att E20 skall ha motorvägsstandard. För regionens skull, då E20 är en av landets viktigaste transportleder för tillverkningsindustri, import, export och regionala arbetsmarknader. Men framförallt för trafiksäkerhetens skull. Och byggandet bör starta nu!

Vår uppmaning till trafikverket och regeringen är därför att samtliga icke mötesseparerade sträckor av E20 måste in i den reviderade nationella planen 2014. Det är inte heller rimligt att det ska dröja åtta år innan sträckan Alingsås-Vårgårda byggs om – hur många år måste vi då vänta på att de sträckor som i dag saknas i den nationella planen får motorvägsstandard? Agera nu!


Ulla-Britt Hagström
Ordförande Motormännen Skaraborg.

Lennart Söderberg
Ordförande Motormännen Göteborg.

Leif Tellfjord
Vägombud Motormännen Jönköping.