Klubbar

Vi finns nära dig!

Är du medlem i Motormännen är du också medlem i en lokalklubb nära dig. Syftet är att varje klubb lokalt ska engagera sig i trafiksäkerhetsfrågor och verka för säkrare vägar och bättre närmiljö.

Totalt finns det 32 stycken klubbar runt om i landet, varav fyra riktar sig till dig som har husvagn eller husbil. Varje klubb ordnar regelbundet aktiviteter av olika slag. Det handlar om studiebesök, temakvällar och kurser.

 

bild