Inspekterade vägar 2016

Vägombuden noterar farliga vägmiljöer och föreslår åtgärder till förbättringar direkt till ansvariga på Trafikverket och kommunernas gatukontor

På denna karta ser du vilka vägar som inspekterats.