Hoppa till huvudinnehållet


Frågor & svar

Här kan du läsa om vanliga frågor och svar som kan vara bra att känna till.


Allmänna frågor om våra försäkringar


Vem kan teckna försäkringar i Motormännen?

För att teckna försäkringar i Motormännen måste man vara medlem i Motormännen. Detta är en av våra medlemsförmåner.

Behöver jag kontakta er om jag har ställt av/ställt på eller sålt bilen?

Nej, de uppgifterna får vi per automatik av Transportstyrelsen.

Vilka betalningsalternativ finns det?

Du kan välja mellan att betala dina försäkringar med faktura halvår eller helår. Eller med autogiro, månad, halvår eller helår utan extra kostnad.

Hur fungerar autogirodragning?

Om man har månadsvis autogiro så är den första dragningen några dagar längre än dom andra, detta för att de följande 11 månaderna skall bli lika långa. Därmed är den första dragningen alltid på ett högre belopp än dom resterande elva dragningarna. Det går ut ett betalningsunderlag vid första och andra dragningen för att du som kund skall veta hur mycket som kommer att dras från kontot. Autogirot dras den 28:e varje månad och vid förnyelse av försäkringen dras det den 1:a i månaden.

Kan man teckna en försäkring bakåt i tiden?

Nej man kan tidigast teckna försäkringen från och med den dag du kontaktar oss.

När kan jag byta försäkringsbolag?

Du kan bara byta försäkringsbolag på din nuvarande försäkrings huvudförfallodag, som inträffar en gång per år.

Hur fungerar mängdrabatt?

Om du samlar dina försäkringar hos oss så kan du få mängdrabatt. Du får 10 % rabatt på hushållets alla försäkringar (förutom olycksfallsförsäkring) om du har din bil försäkrad hos oss.

Vad är ett servicekort?

Ett servicekort är ett intyg på att du har ett reseskydd via din hemförsäkring och därför bra att ha med på resan. Visa upp servicekortet vid läkarbesök, och kom ihåg att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för. Kontakta oss i god tid före avresan för att beställa servicekortet. Servicekortet utfärdas för den tid som hemförsäkringen är betald.

Vad är ett grönt kort?

Ett grönt kort är ett bevis på att du har en gällande trafikförsäkring i Sverige. Vissa länder kräver att du medför grönt kort, saknar du detta tvingas du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen. Här kan du beställa grönt kort om du har din bilförsäkrad via Motormännen.


Specifika frågor om personbilsförsäkringar


Är jag försäkrad även fast jag ställt av bilen? Om jag inte använder bilen på vintern, slipper jag betala försäkringen då?

Ställer du av bilen så behöver du inte betala trafikförsäkringen. Du betalar bara för en avställningsförsäkring (också kallad garageförsäkring). Avställning sköter du via Transportstyrelsen. Avställningsförsäkring får du automatiskt hos Motormännen. Du kan välja bort den. Kontakta oss då så ordnar vi det. Är bilen endast trafikförsäkrad upphör försäkringen vid avställning.

Vad händer om däcken blir stulna? Jag har bytt till vinterdäck. Vad händer om mina sommardäck som ligger i mitt låsta garage blir stulna?

En uppsättning sommardäck ingår i din bilförsäkring när den är minst halvförsäkrad. Fordonsdel eller utrustning som är avmonterad ska förvaras i låst garage eller annan låst lokal som du ensam har tillgång till. Begränsad ersättning med 20 000 kr.

Kan jag nyttja den tidigare ägarens försäkring när jag köper en begagnad bil?

Nej. Enligt trafikskadelagen måste fordonets ägare köpa trafikförsäkring på bilen från samma dag som man registreras som ägare till fordonet i bilregistret. Du kan aldrig nyttja en tidigare ägares försäkring så snart du registrerats som ny ägare till fordonet.

Gäller bilens försäkring för en tillkopplad släpvagn?

En släpvagn behöver ingen trafikförsäkring utan det är dragbilens trafikförsäkring som gäller. Om du vill skydda släpvagnen vid till exempel stöld eller brand måste du däremot teckna en halvförsäkring för släpvagnen. Vill du också få ersättning vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse måste du komplettera halvförsäkringen med vagnskada.

Vad är Trafikförsäkringsföreningen och varför har jag fått en faktura från dem?

Trafikförsäkringsföreningen är en samarbetsorganisation för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Trafikförsäkringsföreningen betalar ut ersättning till de som skadas av oförsäkrade, okända eller utländska fordon. Det är därför de tar in en avgift av bilägare som inte har en trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag. Om du har fått en faktura från dem så är det på grund av att du har bilen i trafik (ej avställd) och ingen gällande trafikförsäkring.

Gäller min försäkring om det brinner i garagegrannens bil? Jag har min bil stående i ett flerbilsgarage utan mellanväggar. Hur gäller min försäkring om det börjar brinna i en annan bil och min skadas?

Dina bilskador ersätts via din brandförsäkring, hur mycket självrisk du betalar beror på vilket bolag du har. Har du M-försäkring så är självrisken 1 500 kr. Har branden uppstått på grund av oaktsamhet så kan man ställa ett krav på självrisken hos den skyldiges ansvarsförsäkring.

Ingår det något försäkringsskydd för takboxen i min bilförsäkring?

Stöld av monterad takbox omfattas av bilens stöldförsäkring och bilens självrisk gäller. Vid vagnskada omfattas den även då av bilens försäkring och en självrisk tas ut. Om takboxen som blir skadad vid kollision där annat fordon är vållande, blir det ingen självrisk på bilen och därmed ingen på takboxen heller. Innehållet ersätts från hemförsäkringen. Tänk på att om man har både bil och hemförsäkring i samma bolag så är det en självrisk som gäller. Detta enligt M-försäkrings villkor.

Vad händer om jag är på väg till fjällen med skoter på släp och kör i diket eller bilen stannar?

Räddningsförsäkringen gäller så att vi ersätter kostnader för resa till hemorten eller fortsatt resa till bestämmelseorten om detta inte blir dyrare. Räddningsförsäkringen gäller också för tillkopplat släp.

Vad händer om mina extraljus som är monterade på bilen blir stulna?

Svar: Stöldmomentet gäller med en självrisk på 1500 kr

Kan jag försäkra bilen på en släkting i stället för mig själv?

Nej, inte om du är huvudsaklig brukare till fordonet. Endast den registrerade ägaren till fordonet kan stå som försäkringstagare. Om du skriver över ägandet på en närstående och försäkrar fordonet på denna person kan ersättningen vid en huvudsakliga brukaren av fordonet. Detta beror på att man inte har betalat in rätt pris för den risk som faktiskt har funnits, och därmed lämnat en oriktig uppgift. Bolagen gör generellt ingen undersökning om den huvudsaklige brukaren och den registrerade ägaren är skrivna och bor på samma adress.

Får jag ersättning för repan i lacken?

Beroende på vilken omfattning du har på din försäkring finns det olika svar. Har du en helförsäkring (vagnskadeförsäkring) anmäler du till ditt försäkringsbolag. Där har du en fastställd självrisk som du kan reparera bilen mot. Du kan även pröva din skada som en parkeringsskada mot TFF (Trafikförsäkringsföreningen). Om du har ett vittne som är med dig, du gör en polisanmälan och försäkringsbolagets tekniker kan fastställa att det är ett annat trafikpliktigt fordons orsakats skadorna kan du få en lägre självrisk. Den självrisken baseras på årets prisbasbelopp och är 2014: 2220 kronor. Om du har en halvförsäkrad eller trafikförsäkrad bil kan du göra samma prövning. Men uppfylls inte kraven som TFF har så får du tyvärr inte ingen ersättning då du saknar vagnskadeförsäkring.

Hur gäller försäkringen vid kollision med djur?

Vid en kollision varnar du andra trafikanter vid behov, märker ut platsen, kontaktar polis/markägare (detta om djuret är något av följande: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, örn, utter eller mufflonfår). Kontakta bärgare och sedan försäkringsbolaget. Har du vagnskada så gäller den självrisken. Du kan även teckna ett tillägg för självriskreducering vid djurkollision för att ta bort eller minska självrisken och i vissa bolag ingår detta i vagnskadan.

Vem är vållande vid sidokollision? Jag backar ut ur en parkeringsficka och blir påkörd i sidan, vem blir vållande till skadan?

I normalfallet du som backar ut ditt fordon, eftersom du har väjningsplikt mot fordon som befinner sig ute på vägen eller matargata när du lämnar en parkeringsficka.

Vad händer om jag krockar utan lagliga däck?

Försäkringen gäller med ordinarie självrisk plus extra självrisk på 5 000 kronor.

Bilen framför mig bromsar så att jag kör in i den, vem är vållande?

I normalfallet är det fordonet som kommer bakifrån som är vållande till en sådan kollision.

Får jag köra min avställda bil på allmän väg? Finns det några undantag?

Du får inte köra ett avställt fordon, inte heller bogsera det. Enda undantaget är kortast lämpliga väg till eller från besiktning. Fordonet måste då vara minst trafikförsäkrat och inte belastat med obetalda fordonsskatter.

Täcker försäkringen skador på glastaket?

Skada på glastak på fordon eller husvagn ersätts från vagnskadeförsäkring/vagnskadegaranti. Det du kan tänka på är att hålla avstånd för att försöka undvika stenskott eller skada.


Specifika frågor om husbils, husvagns- och släpvagnsförsäkringar


Hur gäller mina försäkringar om jag kör av vägen och även får skador på husvagn eller släp?

Om båda fordonen har helförsäkring hos M-försäkring så gäller en självrisk, den högsta.

Vad är det som gäller om min husvagn gör en skada på någon annans bil?

Husvagnen står parkerad på tomten och du ska med handkraft putta den en bit – då rullar den iväg och skrapar grannens bil – då är det en ansvarsskada.
Du hakar av vagnen från bilen och åker iväg för att parkera bilen – då rullar den iväg och skrapar grannens bil – den skadan går på bilens trafikförsäkring.

Täcker försäkringen om jag lånar ut husbilen och någonting händer?

Försäkringen gäller med ordinarie villkor så länge det gäller privat utlåning, inom närmaste kretsen av bekanta. Hyr du ut husbilen räknas det som yrkesmässig uthyrning och då gäller inte försäkringen. Även vid privat utlåning finns det begränsningar, till exempel gäller inte skyddet för privat lösöre för de som lånar husbilen. Det skyddet gäller ägaren eller dennes familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress. Du ska även tänka på att det är du som ägare och försäkringstagare som kan hållas ansvarig för skador som orsakas med husbilen.

Får jag avbrottsersättning om husbilen skadas och måste lämnas in på verkstad under semesterresan?

Vid ersättningsbar skada som medför avbrott vid påbörjad semesterresa lämnas ersättning med 500 kronor per dag. Ersättning lämnas för den tid fordonet inte har kunnat användas, dock längst 30 dagar från och med skadedagen. Du måste verka för att avbrottet blir så kortvarigt som möjligt.

Gäller husvagnsförsäkringen i Norge?

Enligt försäkringsvillkoren ”Allmänna begränsningar, punkt 4.2” gäller inte försäkringen om fordonet har varit utomlands mer än 182 dagar i sträck.

Vad händer om släpet inte är försäkrat? Vad gäller vid kollision om jag är vållande, om både bil och släp skadas?

Vid en kollision där du är ensam vållande ersätts skadorna på ditt fordon och släpet från respektive vagnskadeförsäkring. Har du både bil och släp i samma bolag, och de har samma ägare, blir det reglerat med en självrisk, den högsta. Saknar du vagnskadeförsäkring på släpet och är vållande får du ingen ersättning för skadorna på släpet.


Specifika frågor om hem & villaförsäkringar samt fritidshus


Hur gäller min hemförsäkring om jag flyttar?

Flyttar du till annan ordinarie bostad under försäkringstiden, gäller försäkringen upp till 30 dagar på båda ställena räknat från tillträdesdatum enligt hyreskontrakt eller liknande.

Hur mycket ska jag ha i lösöresbelopp i min hemförsäkring?

Du väljer själv försäkringsbelopp för din lösa egendom inom hemförsäkringen. Det belopp du väljer ska motsvara marknadsvärdet av de möbler, apparater och kläder som du vill försäkra, det vill säga hela ditt lösa bohag. Det är viktigt att du väljer rätt belopp. Om du är överförsäkrad betalar du för högt pris i onödan (du får inte ut mer ersättning vid en eventuell skada), och om du är underförsäkrad riskerar du att få sänkt ersättning vid en skada, även vid mindre skador.

Täcker hemförsäkringen maten som förstördes i kylen och frysen vid strömavbrottet?

Ja, det täcks av hemförsäkringen. Skriv ut en skadeanmälan och redogör uppskattningsvis för hur mycket mat du hade i frysen.

Omfattas min son av hemförsäkringen då ? Min son ska studera på annan ort i ett och ett halvt år och han tänker inte skriva sig på adressen han ska bo på. Kan han fortfarande omfattas av vår hemförsäkring?

Om han studerar på högskola eller annan eftergymnasial utbildning är han skyldig enligt folkbokföringslagen att skriva sig på adressen. Vid vanliga gymnasiestudier omfattas han av bortaskyddet.

Vad ska jag tänka på innan jag åker på semester?

  • Be en granne eller bekant ta posten, vattna, klippa gräset – hänga ut tvätt om du bor i villa. Stäng av vattnet, vid huvudkran.
  • Dra ut sladdarna ur elektroniska apparater (åska). Se till att du inte (om möjligt) har frysen eller kylen kopplad till jordfelsbrytaren. Går strömmen på grund av åska, startar inte frys eller kyl igen om de är kopplade via jordfelsbrytaren.
  • Lämna telefonnummer till granne så de kan nå dig om något händer hemma.
  • Se till att inte ha semesterhälsningar på telefonsvararen.
  • Se till att du själv eller barnen inte lägger ut på t.ex. Facebook att ni åker på semester.

Vad ska jag tänka på när jag kallställer mitt fritidshus?

Tänk på att tömma rörledningar på vatten, även vattenberedaren. Tillsätt frostskyddsvätska i wc-stolar, tvättställ, diskbänksavlopp och golvbrunnar. Stäng av inkommande vatten. Rensa hängrännor från löv och skräp. Täck skorstenen och stäng alla fönster och kontrollera att alla lås som finns fungerar.

Mitt fritidshus har fått påhälsning av möss. Vad ska jag göra?

I vår fritidshusförsäkring ingår skadedjurssanering. Ring vår samarbetspartner Anticimex AB på 08-517 633 00, eller anmäl påhälsningen via deras hemsida, www.anticimex.se

Täcker försäkringen stöld av skidor? Hur fungerar försäkringen om skidutrustningen blir stulen ur en låst takbox? Vad händer om någon lyfter av lastbågarna från taket och bär med sig hela klabbet?

Skidutrustningen regleras från hemförsäkringen som om den var inlåst i fordonet förutsätt att boxen var låst. Takräcket med box är ”normalt” biltillbehör och ersätts från bilens försäkring. Om du har både hem- och bilförsäkring i samma bolag blir det bara en självrisk.

Hur gör jag om skidorna försvinner under flygresan?

Om du har en allriskförsäkring i din hemförsäkring och skidorna blir stulna så ersätts det av din hemförsäkring.

Vad ska jag tänka på när båten ligger på land i vinter?

Många båtägare glömmer bort båten på vintern. Men det finns anledning att se till sin båt med jämna mellanrum. På vintern kan båtarna skadas när de ligger på land, de kan sjunka eller bli stulna. Se till att förvara båtmotorn säkert.Snö och is är fritidsbåtarnas värsta fiende, både för båtar som ligger på land och dem som ligger i vatten. Båtförsäkringen ersätter inte skador som orsakats av snö, is eller frost. Kolla till båten och borsta av snön från den då och då.

Jag har en eka på landet. Behöver jag en båtförsäkring?

För mindre båtar kan du köpa ett tillägg till hemförsäkringen eller fritidshusförsäkringen som kallas småbåt. Till småbåt klassas båtar som är högst sex meter långa och inte har en motorstyrka på mer än cirka 15 hk. Gränserna kan variera något mellan olika försäkringsbolag.