Värdelösa rostskyddsgarantier

Den 26:e mars medverkade Motormännens Riksförbund i SVT:s program Plus. Det finns en rad brister i dagens rostskyddsgarantier som vi här beskriver mer i detalj.

 

Programmet tar bland annat upp de rostproblem som ibland förvärras av plastkåporna som monterats på bilens underrede. Här kan samlad fukt och smuts göra att rosten får bättre fäste än om plåten och balkarna varit frilagda. Men de tjänar också ett syfte i och med bättre bränsleekonomi. Grundläggande för alla problem vi ser att konsumenterna har med just rostskyddsgaranti är dess omfattning. Att i princip enbart ha ett skydd mot inifrån kommande genomrost är inte någon vidare garanti.

 

Köpet av ny bil är för många konsumenter en trygghet där problem som dyker upp inom angiven garantitid hanteras av tillverkaren, eller den importör som representerar bilmärket i Sverige. Det är också ett argument för många märken att erbjuda en lång garantitid och på så sätt locka fler att köpa just deras bilar.

 

Nybilsgaranti, lackgaranti, vagnskadegaranti och rostskyddsgaranti finns i princip alltid. Det vanliga är att en rostskyddsgaranti gäller i tolv år. Problemet vi ser med garantin är att det den anges omfatta i bilens servicebok sällan eller aldrig stämmer överens med de typer av skador som förekommer i vårt klimat.

 

Det här innebär att de vanligt förekommande galvblåsorna eller galvsläppen, även om de är inifrån kommande skador inte accepteras av biltillverkarna, eftersom det de anger i sina garantier enbart innebär skydd mot inifrån kommande rost när rosten börjar på insidan av dörrens plåt, luckan eller inuti balken. Först då blir det aktuellt att åberopa garanti, och erhålla en kostnadsfri reparation. Tyvärr är det väldigt få skador som ser ut på det viset, och det vet biltillverkarna. Får man blåsor eller rostangrepp inifrån lacken så säger biltillverkarna nej och hänvisar till bilens lackgaranti, som är avsevärt kortare. Nu är det dags att vi ställer krav på en ny formulering av rostskyddsgarantin.

 

- Här vill Motormännen vara tydliga: Vi anser att ett galvsläpp (där lacken bubblar upp och sedan spricker, varpå det bildas ytlig rost) i högsta grad är att anse som en brist i just rostskyddet. Så länge man inte kan visa på yttre åverkan från stenskott, islag eller andra skador är det ett fel i bilens rostskydd som inte stått emot korrosionsangreppet, säger Milos Kosijer, teknisk expert på Motormännen.

 

Andra orosmoln med tanke på garantivillkoren är det allt mer förekommande materialet aluminium, som ju inte rostar, men det kan korrodera och det kan ske kemiska reaktioner på samma sätt, som skadar delar av bilens lackering. Varför justerar inte tillverkarna garantin för att gälla samtliga i bilen förekommande korrosiva material?

 

Lackgarantin är också en del av konsumentskyddet. Den ska man åberopa om till exempel en större yta klarlack släpper, eller om det är andra brister i själva lackeringen.

– Men eftersom den oftast bara är tre år är det tyvärr sällan konsumenterna är hjälpta av den innan man börjar se problem i bilens lackering, säger Milos.

 

Motormännens Riksförbund uppmanar nu branschföreträdaren Bil Sweden, och kräver bättre garantier än vad dagens värdelösa rostskyddsgaranti ger konsumenten. Vi uppmanar Konsumentverket att bjuda in till diskussion om nya regler för rostskyddsgarantin, dess innehåll och omfattning, och förväntar oss ett resultat som ger ett godtagbart konsumentskydd.


- Garantins omfattning har inte hängt med i den tekniska utvecklingen, konstaterar Milos, som ofta får samtal från medlemmar som får avslag på sina garantikrav så snart återförsäljaren får besked från sin generalagent om ärendet.