6 av 10 kör för fort vid skolorna

– Hastighetsbegränsningarna utanför skolor är brett accepterade av trafikanter, därför är det förvånande och skrämmande att årets undersökning har ett så dåligt resultat, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

 

Av privatförarna var det 59 procent som ej höll hastigheten. Kvinnor var något bättre än män på att hålla hastigheten. Av yrkesförarna körde 60 procent för fort, vilket är extra allvarligt då dessa fordon (buss/lastbil) ofta är större och tyngre. Högst uppmätta hastigheten för lastbil var 61 km/h i Umeå och högsta uppmätta hastighet för en privatbil var 79 km/h i Karlskrona. Hade Motormännens hastighetskontroller varit riktiga poliskontroller hade det sammanlagda bötesbeloppet blivit 11 021 600 kr och 311 körkort hade dragits in.

 

– Att yrkestrafiken visar på sådan brist på respekt för unga människors liv och hälsa är mycket oroväckande. Yrkestrafikanter borde i stället vara förebilder för andra trafikanter, säger Carl Zeidlitz.

Hastigheten måste vara låg utanför skolor och speciellt utanför sådana som de yngsta barnen går i. Hastighet tillsammans med ouppmärksamhet och stress i trafiken är de faktorer som skapar flest olyckor vid skolor.

 

– Trafikundervisningen i skolan behöver stärkas. Barnen måste ges kunskap om hur de upptäcker och skyddar sig mot farorna i trafiken och kunskaper om hur man uppträder i trafiken som gång- och cykeltrafikant. Att ge skolbarnen trafikkunskaper är också ett sätt att nå och påminna föräldrarna om vikten av att följa reglerna och visa hänsyn i trafiken, säger Carl Zeidlitz.

Trafikmiljön utanför många skolor skulle kunna göras bättre. Små ingrepp som att till exempel separera gående från bilar så långt det möjligt skulle minska riskerna för olyckor.

 

– Väghållarna, oftast kommunerna, måste se över trafikmiljön utanför skolorna och hur information och fartdämpande åtgärder kan förbättras. Dessutom måste polisen ges resurser att ofta och återkommande kontrollera hastighet kring skolorna. Utvecklingen de senaste åren att demontera trafikpolisen kan mycket väl vara en förklaring till den dåliga regelefterlevnaden, avslutar Carl Zeidlitz.

 

Resultat per kommun, rangordnat sämst till bäst
OrtHöll hastighetHöll EJ hastighet
Karlskrona 6 %  94 %
Falun, Södra skolan 11 % 79 %
Malmö 23 % 77 %
Umeå, Tavelsjö skola 23 % 77 %
Skövde 25 % 75 %
Västerås 27 % 73 %
Hässleholm 31 % 69 %
Gagnef 33 % 67 %
Örnsköldsvik, Husum 35 % 65 %
Örnsköldsvik, Skälevad 35 % 65 %
Örnsköldsvik, Sund 37 % 63 %
Kalmar 38 % 62 %
Eskilstuna, Edvardlundsgatan 38 % 62 %
Falun, Söderbaumska skolan 39 % 61 %
Götene 39 % 61 %
Örnsköldsvik, Happsta 42 % 58 %
Umeå, Öststegsskolan 43 % 57 %
Sundsvall, Allsta skola 46 % 54 %
Kristianstad 47 % 53 %
Hässleholm 48 % 52 %
Kristinehamn 48 % 52 %
Bromölla 49 % 51 %
Eskilstuna, Lundbyskolan

49 %

51 %
Jönköping 52 % 38 %
Östersund 67 % 33 %
Totalt hela riket41 %59 %

Resultat 2016

 • 8 443 observationer
 • Mätningar genomfördes två vardagar mellan klockan 07:30-08:30 vecka 20-22.
 • Observationer från 25 skolor på 18 orter
 • 63% män / 37% kvinnor
 • 92% privatförare / 8% yrkesförare
 • 59% totalt höll ej hastigheten / 41% höll hastigheten
 • 61% av männen höll ej hastigheten / 39% höll hastigheten
 • 57% av kvinnorna höll ej hastigheten / 43% höll hastigheten
 • 59% av privatförarna höll ej hastigheten / 41% höll hastigheten
 • 60% av yrkesförarna höll ej hastigheten / 40% höll hastigheten
 • Sammanlagt bötesbelopp hade blivit 11 021 600 SEK och 311 körkort hade dragits in.

 

Högsta hastigheter
Personbil, man 79 km/h Karlskrona
Personbil, kvinna 71 km/h Karlskrona
Taxi, man 73 km/h Västerås
Taxi, kvinna 51 km/h Umeå
Buss, man 58 km/h Hässleholm
Buss, kvinna 50 km/h Sundsvall
Lastbil, man 61 km/h Umeå
Lastbil, kvinna 52 km/h Sundsvall
MC/moped 57 km/h Kristinehamn