Besiktning varje år även i fortsättningen

För ungefär ett år sedan föreslog Transportstyrelsen att bilar bör besiktas vartannat år istället för som nu, varje år. I förra veckan stod det dock klart att regeringen inte går vidare med planerna, och att dagens regelverk i stora drag blir kvar. Motormännens Riksförbund har varit positiva till att behålla den årliga bilbesiktningen, men bilbranschen säger att beslutet innebär att konsumenten går miste om en besparing. Om det nu är så att bilägare förlorar på att utglesningen inte blir av, varför är Motormännen glada över beskedet?

 

- För det första är det viktigt både av säkerhets- och miljömässiga skäl att bilen kontrolleras varje år. Det handlar mycket om att ett fel då kan upptäckas och åtgärdas snabbt. Att en utglesning skulle innebära en besparing för konsumenten är inte alls säkert, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Motormännens Riksförbund.

 

- Att betala för den årliga kontrollbesiktningen innebär givetvis en kostnad i sig, men låt oss istället titta på vad som riskerar att hända ifall den årliga kontrollen uteblir, och ett nytt fel på bilen upptäcks först ett helt år senare? Då kan det innebära betydligt mer allvarliga och kostsamma skador. Den årliga kontrollen är ett bra sätt att försäkra sig om att ens bil är i trafiksäkert och kördugligt skick.

 

Bilens bromsar tillhör de absolut vanligaste anmärkningarna, och då till exempel en kärvande eller anliggande broms. Tänk om den ligger an under ett helt år till? Kostnaden för det onödiga extra bränslet som behövs kanske känns marginell, men tänk på reparationen. Istället för att smörja upp ok och klossar kanske de istället måste bytas, och bromsskivan kan slitas så mycket under dessa tusentals mil med ökad belastning och överhettning att den också måste bytas.

 

Även en motorvarningslampa kan innebära problem. Kör man vidare för att bilen ändå går som vanligt kanske katalysatorn tar skada av oförbränt bränsle eller att det byggs upp mer sot än vad som är bra inuti motorn, för att nämna några saker. Vissa branscher hoppades kanske på att de skulle tjäna mer på det ökade reparationsbehov som det kan leda till att fortsätta köra med symptomen och förvärra felen. Vissa tekniska fel är också sådana som kanske inte går att upptäcka på egen hand.

 

- Många fel skulle kanske upptäckas när bilen är inne på service, men det är inte alla som följer bilens servicebehov, och det är heller inget krav. Men visst, det mest fördelaktiga är ofta att lägga pengar på just det förebyggande underhållet och serviceåtgärderna innan problemen hinner uppstå, säger Carl-Erik Stjernvall.

Kom även ihåg att det vid service ofta görs en annan bedömning än vid besiktningen. Det beror på att verkstäderna har en fackmässig skyldighet att ge råd kring din bils behov för att den ska klara intervallen fram till nästa servicetillfälle. Ifall bromsbeläggen nästan är slut måste de föreslå att byta dem nu, även om de är okej just för tillfället. På bilprovningen är det istället hur bilen ser ut just den stunden som räknas, inte vad som händer nästa vecka. Det är såklart viktigt att både besikta och serva bilen, samt att utföra annat underhåll som tillverkaren förordar.