Betala p-avgiften med mobilen

Som en effekt av att Sveriges riksbank ger ut nya en-, två- och femkronor överväger flera av landets kommuner att sluta med myntbetalning i parkeringsautomaterna.


Att betala med mobiltelefon är 2010-talets melodi. De nya mynten innebär att många automater med myntbetalning måste anpassas till de nya mynten, bland dem parkeringsautomater.


Enligt en undersökning gjord av betaltjänstföretaget Easy park har 63 procent av landets kommuner övervägt att helt överge mynt som betalmedel i parkeringsautomaterna. Som skäl till detta anges dels kostnaden för att anpassa automaten (3 000–5 000 kronor per apparat), dels kostnaden för att administrera parkeringsautomaterna.


I Stockholm var det under 2015 endast 4 procent av bilisterna som betalade sin parkering med mynt. Stockholms stad kommer därför att fasa ut myntautomater för att helt ersätta dem med automater för betalning med kort och mobiltelefon.


Det ska sägas att digitala betallösningar redan är vanligt förekommande, över 96 procent av de tillfrågade kommunerna svarade att de redan i dag erbjuder någon form av betalmöjlighet med mobiltelefon.

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 8 2016

Ladda ned lämplig betalapp
Parkerar du i flera olika städer får du räkna med att du kommer behöva fler än en app. Vilken tjänst som används för respektive parkeringsområde står antingen på parkeringsautomaten eller i direkt anslutning till densamma. QR-kod eller webbadress underlättar i sökandet efter rätt app.


Registrera dig och din bil
Det kan krävas att du godkänner registreringen via din e-postadress. Om du vet vilken digitallösning ditt parkeringsområde använder kan det vara lättare att registrera kontot via dator.


Betalzoner
Betalapparna använder telefonens position för att avgöra i vilken betalzon du befinner dig, men sifferkoden kan också matas in manuellt. Siffrorna står i anslutning till parkeringen. Parkeringskostnaden debiteras i regel ditt kreditkort.


Ange start- och stopptid
Behöver tiden justeras så görs det enkelt. Notera dock att appen inte alltid kan avgöra om du verkligen får stå på platsen den tid du önskar (städdag, maximal parkeringstid, med mera).


Efter avslutad parkering
Du kan kontrollera parkeringskostnad, tid, plats, göra noteringar för parkeringen och skriva ut kvitto. En avgift kan tillkomma för användandet av tjänsten, i regel en procentsats av parkeringskostnaden