Bygg fler viltstängsel!

Bara under de senaste tio åren har 140 personer dödats eller skadats svårt i viltolyckor på de svenska Europavägarna. Det är vägar som i många fall saknar viltstängsel.


Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Carl Zeidlitz är mycket kritisk.

– För oss på Motormännen är det självklart att man bör sätta upp fler viltstängsel. Det är effektiva åtgärder för att få ner antalet allvarliga viltolyckor.


– Jag tycker att man ska börja med Europavägarna och andra större vägar med mycket trafik.

Carl Zeidlitz får delvis medhåll av Trafikverkets Henrik Wahlman.

 

– Det finns delar av Europavägnätet som vi definitivt bör sätta upp mer stängsel på. Fokus bör vara på att åtgärda de vägar där man får mest nytta med minst insats, säger han.

 

Under perioden januari 2006 till augusti 2016 dödades eller skadades allvarligt 681 personer i samband med viltolyckor i den svenska vägtrafiken, varav 140 på någon av Europavägarna. Flest allvarliga viltolyckor inträffade på E4 och E45, visar Motors undersökning.


– Förutom att sätta upp fler viltstängsel, behöver man bli bättre på att systematiskt kontrollera att redan uppsatta stängsel fungerar som de ska, att det inte är hål i dem eller att de är nerrivna, säger Carl Zeidlitz.


– Vi bör också bli bättre på att utnyttja nya smarta lösningar på hur vilt som kommit förbi viltstängsel, till exempel i samband med korsningar, påfarter eller liknande, enkelt ska kunna ta sig tillbaka ut i skogen igen. I dag blir djuren ofta kvar på vägen.


Vad då för lösningar?
– Till exempel grindar eller slussar som viltet kan passera genom och ut i skogen, men inte tvärtom. Att sätta upp dessa på strategiska platser kan bidra till att viltolyckor undviks.


– Man kan också titta på hur modern teknik kan användas för att varna förare för vilt. Olika former av säkra viltövergångar har också testats med framgång. Bygg fler av dessa.

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 8 2016

Carl Zeidlitz

Gör så här — om du råkar ut för en viltolycka

• Sätt ut varningstriangel.
• Ring 112 och anmäl olyckan.
• Uppge plats, viltslag och djurets eventuella flyktväg.
• Markera olycksplatsen med markeringsremsa, även om viltet är dött.

• Försök inte avliva djuret.

 

Läs mer

Vad som gäller vid viltolycka

 

681 offer för viltolyckor på tio år

Viltvägarna

Plötsligt stod en älg på vägen