Därför åtgärdas inte folkorna

I oktober förra året beslutades att Volkswagen ska återkalla samtliga bilar som har utrustats med utsläppsfuskande mjukvara. Sedan dess har endast ett fåtal bilar åtgärdats. I Sverige har den ansvariga myndigheten Transportstyrelsen accepterat att VW hanterar åtgärderna som en servicekampanj – trots att det rör sig om en allvarligare återkallning.

 

Den 15 oktober förra året beslutade den tyska transportmyndigheten KBA att samtliga VW-bilar utrustade med fuskande mjukvara ska återkallas. För Sveriges del handlar det om 225 000 bilar. Sedan dess har endast bilmodellen Amarok – av vilka det finns 2 500 i Sverige – börjat åtgärdas av VW.
Hans Norén är utredare på tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen.


Vad gör Transportstyrelsen för att se till att VW åtgärdar berörda bilar?
– Vi bevakar att Volkswagen genomför åtgärderna.

– VW påbörjar åtgärder av Audi- och Seat-modeller i när tid. Men det stora flertalet handlar om Passat. KBA har ännu inte godkänt de åtgärder som VW har föreslagit. Så fort de är godkända förutsätter jag att VW sätter högsta möjliga fart.
VW använder inte begreppet ”återkallning” utan ”servicekampanj”.


Vad är skillnaden?
– För vår del ser vi ingen skillnad. Oavsett vad de kallar det så kommer vi att bevaka att de genomför åtgärden. För att få ett högt flöde så har VW föreslagit att åtgärderna görs i samband med service initialt. Vi tror att det är en bra metod.

 

Det låter inte speciellt allvarligt när VW säger att åtgärderna kan göras i samband med ordinarie verkstadsbesök?

– Vi har inte tagit ställning till huruvida vi kan tvinga enskilda fordonsägare att få åtgärderna genomförda.


Vilka möjligheter har Transportstyrelsen att påverka?
– Vi kommer att tvinga VW att genomföra åtgärderna så att de uppfyller de krav vi ställer för att skydda miljö och personers plånböcker.

 

 


Hur gör ni då?
– Den som har ansvar för någon form av åtgärd för en dialog med oss. Om vi tycker att det är rimligt att man gör på det sätt som har föreslagits så är det okej. Tycker vi inte det så säger vi det.


Genom att rekommendera ordinarie verkstadsbesök för åtgärderna hänvisas bilägare till VW:s egna serviceverkstäder, trots att man som bilägare ska vara fri att välja serviceleverantör?
– Det finns ingenting som säger att man inte kan boka in åtgärden utan att ha fått en formell kallelse. Som bilägare har du enligt EU:s gemensamma lagstiftning rätt att bestämma vem som ska utföra service.
– Samtidigt är det kanske bra att man som fordonsägare slipper lämna in sin bil flera gånger.


Har Transportstyrelsen tillräckligt inflytande i den här frågan?
– Vi är i hög grad beroende av att KBA säger okej till åtgärderna. Där har vi väldigt liten påverkan. På nationellt plan tycker jag att vi har möjlighet att påverka i relativt hög grad.

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 4 2016

”Handlar inte om service”

Carl-Erik Stjernvall, tekniker på Motormännen, är kritisk till Transportstyrelsens agerande i samband utsläppsskandalen.


– Eftersom detta är en åtgärd som ska utföras på samtliga bilar är det helt fel att tillåta att det hanteras som en servicekampanj, säger han.
Transportstyrelsen gör ingen skillnad mellan begreppen återkallning och servicekampanj.


Men enligt Carl-Erik Stjernvall är skillnaden stor:
– Serviceåtgärder utförs i samband med service och är åtgärder som generalagenten eller bilimportören inte anser behöver utföras på alla bilar på en marknad, eftersom alla ändå inte åker till den auktoriserade verkstaden för service. Det kan handla om att finjustera växellådan, ändra en inställning för ventilationen, fixa buggar i radions mjukvara eller liknande.


– Återkallningar görs när det är fel på bilarna som importören enligt tillverkaren behöver informera myndigheter om – som i fallet med Volkswagen. Det kan till exempel vara fel på bromssystem, bälten som inte har skruvats fast ordentligt eller en bränsleslang som kan orsaka brand. Dessa blir officiella återkallelser.


Det är en avsevärd skillnad jämfört med om tillverkaren kan komma undan med en servicekampanj.


Enligt Carl-Erik Stjernvall är det märkligt att Transportstyrelsen väljer att ta ställning på ett sätt som gynnar VW.
– Transportstyrelsen har inget som helst ansvar att se till att åtgärden utförs på det sätt som är mest fördelaktigt för importören.

VW-kunder i USA får ersättning

I USA kompenseras kunder som har drabbats av VW:s utsläppsskandal med drygt 40 000 kronor. Det gäller dock inte svenska kunder.


– Vi kräver att lika försämringar ska kompenseras lika oavsett var man befinner sig, säger Motormännens vd Fredrik Daveby.


Överenskommelsen mellan myndigheter och Volkswagen i USA påverkar inte europeiska kunder enligt Marcus Thomasfolk,
informationschef på VW i Sverige.


– Gränsvärdena för kväveoxid är klart tuffare i USA. Det kommer förmodligen att krävas andra, för kunderna mer omfattande åtgärder som påverkar dem betydligt mer än vad det gör i Europa, säger han till TT.


Enligt Motormännen är frågan om kompensation för svenska kunder ännu inte avgjord.

– Det som kommer att avgöra vad vi tycker är en skälig kompensation är när man i efterhand studerar vad de här åtgärderna har fått för effekt, säger Fredrik Daveby.
– Blir det en försämring är det ett absolut krav att det måste kompenseras.