Dashcam nu tillåtet i Sverige

Den 21 oktober meddelade Högsta förvaltningsdomstolen ett principiellt viktigt avgörande om användning av videokamera i bilar.

 

Frågan i målet är om en kamera som under färd är monterad på vindrutan i en bil eller på ett cykelstyre utgör en övervakningskamera, som kräver tillstånd.

 

Kriterierna för att betraktas som övervakningskamera är dels att videokameran är uppsatt. Här bedömde Högsta förvaltningsdomstolen att det första kriteriet var uppfyllt. Domstolen bedömde därefter det andra kriteriet, om videokameran utan att manövreras på platsen, kan användas för personövervakning. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen bedömning är det inte möjligt, då videokameran kommer att vara uppsatt på vindrutans insida i en bil, d.v.s. i förarens omedelbara närhet. Det är föraren som startar och stänger av kameran samt avgör vad som ska filmas, genom att styra fordonet.

 

Mot bakgrund av det, kan en videokamera monterad innanför vindrutan på en bil inte anses vara en sådan övervakningskamera som medför att tillstånd behöver sökas enligt kameraövervakningslagen.

 

Domen ger möjlighet för bilister att använda videokamera under bilfärd, för att dokumentera vad som sker i den omgivande trafiken. Enligt Motormännens uppfattning bör konsekvensen av avgörandet över sikt bidra till en ökning av videokameror i bilar. Det resulterar i att situationer där ord står mot ord, vid t.ex. trafikolyckor, enklare och snabbare kan avgöras såväl ur ett försäkrings- som trafikrättsligt hänseende.

 

- Det är viktigt att lagstiftningen inte glömmer bort integritetsfrågan, tillägger Fredrik Daveby, VD i Motormännen.