Farligaste vägarna i sommar

Karta över farliga vägar sommaren 2015Här är vägarna du ska undvika i sommar om du vill minska risken för köer. Och olyckor.
– Välj mötesseparerade vägar om du har möjlighet. De är säkrast, säger Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Erik Kjellin.

 

Dagarna kring midsommar är några av de dagar då det skadas och dör flest i trafiken. Enligt senare års statistik är det dagen före midsommarafton som är den mest olycksdrabbade, medan midsommardagen är den dag då flest omkommer.


Extra utsatta områden under midsommarhelgen är till exempel Bohuslän, Österlen i Skåne, Kalmar/Öland, Roslagen och Dalarna.


– Många av vägarna i dessa klassiska områden för midsommarfirande är inte anpassade för så omfattande trafik, vilket ökar olycksrisken och minskar framkomligheten.


– Trafiken ut ur de större städerna är intensiv och man får räkna med köer. Det är viktigt att inte försöka ta igen den tiden genom att köra fortare eller göra onödiga omkörningar. Det leder bara till stress.
Börja i stället resan tidigare och acceptera att det kan ta tid.


Av bland annat väderskäl är sommaren den tid på året då många vägarbeten utförs. Listan här intill visar några av de arbeten som väntas påverka trafiken mest.


När vägbanan blir riktigt varm, ökar risken för försämrat väggrepp. Nybelagda vägar kan vara extra utsatta eftersom bindemedel tränger upp till ytan vid långvarigt höga temperaturer, ett fenomen som kallas ”blödande asfalt”.

 

 

 

Sommarens större vägarbeten
VägSträcka
E4 Kalix–Lappbäcken,
Åkroken–
Rolfs,
Sundsvallsbron,
Hudiksvall,
Söderhamn,
Jönköping, Nyköping–
Tystberga
E6/E20 Älvsborgsbron
E6/E20 Angeredsbron
E18 Enköping
E20: Arphus–Eskilstuna
E22 Rinkabyholm
E45 Ånimskog–Tösse
Väg 26 Jönköping