Fel på hyrbil, ARN ger kund rätt

Hyrbilsföretag gjorde inte rätt för sig - konsumenten har nu ändå fått tillbaka sina pengar, och det trots att företaget svartlistades. Så här gick det till: - See more at: https://www.motormannen.se/#sthash.5k5OCuE4.dpuf

 

 

Hyrbilsföretag gjorde inte rätt för sig - konsumenten har nu ändå fått tillbaka sina pengar, och det trots att företaget svartlistades. Så här gick det till: Det var i höstas, i samband med att hyrbilen återlämnades, som hyrbilsföretaget missade att direkt vid återlämnandet kontrollera ifall det fanns några skador på bilen. Senare ansåg ändå uthyraren att bilen var skadad, och de vägrade då att återbetala kundens deposition på 5000kr.

 

Konsumenten, som var medveten om att bilen inte hade kontrollerats av uthyraren direkt vid återlämnandet, vilket är det rätta arbetssättet, gjorde en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden och fick senare rätt. Det fanns inget som tydde på att skadan uppstått under hyresperioden. Det hade lika gärna kunnat ha hänt efter att bilen återlämnats till företaget eftersom den inte direkt kontrollerades. Men några pengar återbetalades ändå inte, och hyrbilsföretaget Hertz i Malmö hamnade då på tidningen Råd & Röns ”svarta lista”; En sammanställning över de olika företag som inte gjort rätt för sig, och som inte följt ARN:s rekommendationer i olika ärenden.

 

Men alla Hertz stationer är medlemmar i Biluthyrarna Sverige, ett branschförbund för biluthyrare, som bland annat kräver att deras medlemmar ska följa rekommendationen från ARN.

 

- Efter att vi fått vetskap om detta fall har vi kontaktat kunden ifråga och återbetalt hela det belopp som kunden hade krävt återbetalt, svarar Frans Hällestrand, vice VD hos First Rent A Car AB, som har licensrätten för Hertz i Sverige. Jag har personligen varit i kontakt med kunden och vi har klarat av alla frågeställningar, säger Frans.

 

Enligt First Rent A Car AB har Hertz av olika skäl ändå valt att avsluta samarbetet med just den här underlicenstagaren.

 

Utfallet i ARN var precis den hjälp som konsumenten behövde för att få tillbaka sina pengar. I det här fallet var det en extra trygghet att ett branschförbund stått bakom och garanterat konsumentens intressen genom att kräva att medlemsföretagen skulle följa ARN:s beslut, även om det givetvis är illa att företaget som anmälts inte velat göra rätt för sig. Det finns branschförbund inom flera områden, och som har liknande regelverk för sina medlemmar. Det kan vara en god idé att kontrollera vid exempelvis ett verkstadsbesök eller andra tjänster att företaget är medlemmar i sitt respektive förbund.

 

Oavsett om du hyr bil i Sverige eller utomlands så finns det en hel del saker att tänka på. - Får alla medresenärer köra bilen? - Vad kostar eventuella över-mil? - Ingår feltankning i försäkringen? Motormännen har bra information kring de vanligaste frågorna, följ gärna länkarna i högerspalten, och ha en härlig resa!

 

Läs även

 

Hyrbilsguide Europa

 

Hyra bil utomlands

 

 

Sök medlemsföretag hos:

http://www.biluthyrarna.se/hyra-bil/