Fler laddplatser behövs

Fler elbilar kräver en utbyggd laddinfrastruktur.

– I dag behöver du i praktiken ha en egen laddmöjlighet för att kunna ha en elbil. Det är inte rimligt, säger Bo Normark på Power Circle.


Av alla elbilar laddas 80–90 procent över natten, ofta i anslutning till bilägarens bostad.

– Bilens viktigaste p-platser måste ha laddning. Det är därför bra med krav på laddningsmöjligheter när nya hus byggs och nya garage får bygglov, säger Eva Sunnerstedt vid miljöförvaltningen i Stockholm.

 

Laddmöjligheter saknas

Enligt Bo Normark behöver även publika gatuparkeringar utrustas med laddningsmöjligheter.

– Vi är ganska dåliga på det i dag  i Sverige. Hittills har många kommuner kunnat skylla på att det inte finns så många elbilar. Men det kommer att ändra sig.

 

Motormännens vd Fredrik Daveby:

– Det måste vara enkelt att göra rätt. Det är inte rimligt att jag exempelvis måste köra till en parkeringsplats i utkanten av staden för att kunna ladda min bil. Det ska jag kunna göra när jag handlar eller liknande. I takt med att batterierna förbättras får elbilarna allt längre räckvidd, vilket väntas förändra laddningsmönstren.

 

– Vi får ett ökande behov av snabbladdare utmed de stora vägarna. Trafikverket äger i dag 350 strategiskt utplacerade rastplatser. På ingen av dem kan man ladda sin bil. Det finns heller inga planer på att bygga laddmöjligheter där, vilket jag tycker är en skandal, säger Bo Normark.

 

Risk finns att viljan till omställningen uteblir

Med högre skatter och avgifter, färre parkeringsplatser och bilfria gator vill förespråkarna minska bilåkandet och förbättra miljön.

– Risken är att förståelsen och viljan till omställningen hos bilisterna uteblir, säger Motormännens Carl Zeidlitz.

 

För att klara övergången till ett fossilfritt Sverige anser en del att bilåkandet måste minska, framför allt i och kring städerna. I debatten har det lanserats en rad förslag på hur människor ska förmås ställa bilen. Några exempel:

 

•  Kontinuerliga skattehöjningar ska göra det allt dyrare att äga och köra bil.
•  Det ska bli svårare att ta bilen till stadskärnan.
•  Färre parkeringsplatser och kraftigt höjda parkeringsavgifter.
• Reseavdragsregler som gynnar resor med cykel och kollektivtrafik och missgynnar bilåkande.

 

Privatbilismen hotad

– De politiska försöken att tvinga bort bilägande och bilanvändning, trots att vettiga alternativ till medborgarnas mobilitet saknas, riskerar att skapa en motrörelse, där förståelsen och viljan till omställningen hos bilisterna uteblir, säger Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Carl Zeidlitz.

 

– Politiken måste mycket tydligare främja medborgarnas mobilitet, möjligheterna att bo kvar på landsbygden, möjligheterna till effektiv vardag med allt vad det innebär i form av transporter till och från arbete, studier, samhällsservice och fritidsaktiviteter.

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 9 2016

Premie mot gamla bilar

Skrotningspremie är ett sätt att minska  antalet miljö- och trafikfarliga bilar på de  svenska vägarna.

 

– En ordentlig skrotningspremie, till exempel 10 000 kronor, kan ge en handpenning för inköp av en ny, snålare och säkrare bil. Dessutom får den bort de gamla bilarna på riktigt, inte bara genom export till andra länder, säger Carl Zeidlitz på Motormännen. Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott:

 

– Skrotningspremien ska anpassas till en nivå så att den motverkar att gamla bilar ställs i skogen, inte högre. Omställningen av fordonsflottan  ska fokusera på bränslen, inte bilar.

Läs även

Elbilsrevolutionen

Elbilarna är här på riktigt

Mer gods kan gå på järnväg