"Inför skatt på bilparkering"

Inför en särskild skatt på bilparkering. Det föreslår Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott. – Det är alldeles för billigt att köra bil, säger hon till Dagens Nyheter.

Förslaget som Karin Svensson Smith lämnade in som en motion  i samband med riksdagens öppnande går ut på att ge kommunerna rätt att ta ut en särskild parkeringsskatt. Genom att ge kommuner möjlighet att beskatta bilägare även på privat mark som arbetsplatsparkeringar och köpcentrumparkeringar vill Karin Svensson Smith minska onödigt bilåkande.

 

Enligt förslaget ska skatten – som enligt Karin Svensson Smith är både billigare och enklare att införa än trängselskatter – vara frivillig för kommunerna. På så vis kan skatten riktas mot storstadskommuner samtidigt som glesbygdskommuner kan avstå från att införa skatten.

 

I motionen hänvisar Karin Svensson Smith till Nottingham som var först i Storbritannien med att införa skatt på parkering vid arbetsplatser. Där måste samtliga företag ansöka om licens för att ha p-platser och företag med fler än tio p-platser till anställda måste betala skatt. Av totalt 43 000 arbetsplatsparkeringar i staden är 26 500 skattepliktiga. Fredrik Daveby, Motormännens vd, är kritisk till förslaget.

 

– Vi upplever ett starkt stöd bland bilister för att ställa om till en fossilfri fordonsflotta. Men det här förslaget är totalt förödande och slår blint oavsett om man använder ett hållbart bränsle eller fossilbränsle. Vi vill se fler styrmedel som underlättar den omställningen, men det här förslaget riskerar snarare att bli ett bakslag, säger han.

 

Karin Svensson Smith

Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott.