Mer gods kan gå på järnväg

För att få ner koldioxidutsläppen behöver mer gods transporteras på järnväg. Det kräver dock en ordentlig upprustning av det svenska järnvägsnätet.
Enligt Trafikverkets bedömning behövs  det bland annat fler spår, utveckling av terminaler och bangårdar, förbättrade förbindelser till hamnar och åtgärder för höjd hastighet.

 

Karin Svensson Smith (MP) är ordförande i riksdagens trafikutskott:

– Vi behöver nya stambanor för höghastighetståg samt satsningar på det befintliga järnvägsnätet för att fler resor ska kunna utföras på räls. Godstransporter på räls och sjöfart måste gynnas genom att det införs en vägslitageavgift som gör att lastbilstrafiken betalar en större del av sina samhällsekonomiska kostnader.

 

Tankesmedjan Fores vd Mattias Goldmann  säger att regeringen gör fel som börjar med att höja ban- och farledsavgifter för järnväg och sjöfart.

– Det är helt fel väg att gå för att nå en överflyttning, särskilt som järnvägen är i bedrövligt skick.


Kraftigt ökat underhåll måste ske snarast och utbyggnad av de viktigaste sträckorna i hela landet  i närtid är viktigare än att eventuellt på sikt bygga ett nät för höghastighetståg.

 

Petter Nilsson, utredare på Bil Sweden, är tveksam till om så mycket av lastbilstransporterna går att flytta över till järnväg.

– Mindre än en tiondel av lastbilstransporterna sker långväga och endast en del av dessa kan komma i fråga att köra på järnväg eller vatten i stället.

Tester med elvägar pågår just nu i Sverige

Det är inte bara fordonen som håller på att elektrifieras. I somras invigdes en två kilometer lång elväg för tunga fordon på E16 i Sandviken. Där matar strömavtagare på lastbilshyttens tak ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen.

 

Utanför Arlanda är en annan teknik för elvägar på väg att prövas. Den går ut på att en elskena i vägbanan laddar fordonet under resan. Testerna ska pågå fram till 2018.

 

– Elvägar kan få stor betydelse för att skapa mer hållbara transporter i framtiden och kan samtidigt bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Charlotte Brogren som är generaldirektör för Vinnova som delfinansierar projekten. Enligt förespråkarna är det inte osannolikt med en elektrifiering av vägnätet mellan de större städerna, till exempel motorvägstriangeln Stockholm–Göteborg–Malmö.

 

– Elvägar kan mycket väl vara en del i ett framtida fossilfritt transportsystem. Om elen tas ur vägen kan även personbilar drivas med el i samma system som den tunga trafiken, säger Mikael  Johannesson, forskningschef  på VTI.

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 9 2016

Elbussar på försök

I bland annat Umeå, Stockholm och Göteborg pågår försök med elbussar och laddhybridbussar som snabbladdas via elnätet. När strömmen tar slut kan laddhybridbussen fortsätta som en vanlig hybridbuss.

 

I Landskrona finns i dag Sveriges enda trådbussar i linjetrafik. Tidigare fanns det trådbussar även i Göteborg och Stockholm.

 

Fördelen med trådbussar är dels att de anses miljövänligare än traditionella dieseldrivna bussar, dels att elmotorn är mycket mer energieffektiv än en förbränningsmotor.

 

Läs även

Elbilsrevolutionen

Elbilarna är här på riktigt

Fler laddplatser behövs