Ministern som tystnade

Riksdagen krävde i mars 2013 att regeringen skulle ta fram en lag som bland annat förbjuder sms:ande bakom ratten.


I debatten inför riksdagsbeslutet var Anders Ygeman mycket tydlig:
– Sverige är det enda land i EU som ännu inte reglerat sms:ande och bilkörning trots att det finns en FN-konvention som påbjuder det. Vi vet att 60 procent av bilförarna har kört bil och talat i mobiltelefonen utan handsfree och att var fjärde bilförare har sms:at och kört bil samtidigt. Det är något som vi vet är mycket farligt. Det är därför vi måste lagstifta om den saken. Vi måste göra tydligt för bilisterna vad som gäller. Det är inte okej att sms:a, det är inte okej att facebooka och det är inte okej att twittra när man kör bil.


Och efter beslutet förklarade Anders Ygeman trosvisst:
– Förhoppningsvis har vi en ny lag mot att sms:a eller ringa vid ratten inom ett eller två år. I dag är vi det sista landet inom EU där det inte ännu är förbjudet.


– Vi vet att många olyckor orsakas av okoncentration när vi sms:ar, facebookar eller twittrar vid ratten. Vi har en tydlig olycksstatistik som visar på detta.


Det har nu gått tre år. I dag är Anders Ygeman inrikesminister. Och Sverige är fortfarande det sista landet inom EU där sms:ande vid ratten ännu inte är förbjudet.


Motor har utan framgång sökt Anders Ygeman för en intervju för att få svar på följande frågor:
Blir det ett sms-förbud?
Om ja, när?
Om nej, varför inte?


Anders Ygeman hälsar via sin pressekreterare att han inte vill kommentera regeringens eller sin egen inställning till ett sms-förbud under bilkörning.


– Anders har ju fått ansvar för helt andra frågor i sin roll som inrikesminister. Han är inte längre rätt person att prata med om just den här frågan, säger pressekreteraren Fredrik Persson.

 

”Vi för en dialog med ministern”

Förbjud sms:ande under bilkörning. Det kräver Karin Svensson-Smith (MP) som är Anders Ygemans efterträdare som ordförande i riksdagens trafikutskott. Socialdemokraterna i utskottet uppger att de ”för en dialog med infrastrukturministern”.

 

Motor har via e-post frågat ledamöterna i riksdagens trafikutskott om de anser att det behöver införas en lag som förbjuder användning av mobiler och annan kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörningen och därmed hotar trafiksäkerheten, det vill säga den lag som en majoritet i riksdagen för snart tre år sedan krävde att alliansregeringen skulle ta fram. S-gruppen i utskottet svarar gemensamt med gruppledaren Pia Nilsson som undertecknande:


”Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för regeringen. En grundbult är förstås att säkerställa att personer framför sina bilar på ett säkert sätt, utan störningar från teknik och annat. Vi socialdemokrater i trafikutskottet för också en dialog med infrastrukturministern om detta, för att försäkra oss om att arbetet går framåt. Jag vet att man nu förbereder för att lägga in en ny växel i trafiksäkerhetsarbetet, där kommer man bland annat att se över just hur man kan styra mot minskade störningar av olika slag under bilkörning, inte minst mot minskat sms:ande. Exakt hur det arbetet kommer att se ut/innebära kommer vi att återkomma till så snart det är möjligt.”


Trafikutskottets ordförande Karin Svensson-Smith (MP) säger till Motor att hon på nytt ska ta upp sms-frågan med infrastrukturministern.


– Det här är en åtgärd som riksdagen har beställt och som bör ingå i en trafiksäkerhetsproposition. Vi bör hela tiden arbeta för att minimera riskfaktorerna och eliminera onödig död på vägarna.


– Andra länder har en mycket striktare lagstiftning på det här området än vad vi har. Det beror inte på att man där hatar bilister, utan för att man är rädd om folk som förflyttar sig på vägarna. Vi bör följa dessa länder.

 

Motormännen har under många år varit drivande i kravet på ett förbud mot sms:ande bakom ratten.


– Den nuvarande lagstiftningen fungerar inte. Den vare sig ändrar beteenden eller statuerar exempel, säger Motormännens vd Fredrik Daveby.

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 1 2016

Anders Ygeman 2013:

"Det krävs en lag eftersom det är var fjärde trafikant som sms:ar och kör bil samtidigt, och vi vet att det ökar olycksrisken med 23 gånger. Jag tror att alla vi har sett någon i trafiken som har sms:at eller pillat med mobiltelefonen och svajat fram mellan filerna."

 

Anders Ygeman (S), då ordförande i riksdagens trafikutskott, argumenterar för ett förbud mot sms:ande vid ratten i en debatt med dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) i TV4 Nyhetsmorgon den 8 mars 2013.

 

 

Anders Ygeman idag:

"Anders har ju fått ansvar för helt andra frågor i sin roll som inrikesminister. Han är inte längre rätt person att prata med om just den här frågan."

Anders Ygeman hälsar via sin pressekreterare Fredrik Persson att han inte vill svara på Motors frågor.

 

Läs även

SMS-sveket