Mötesseparerade vägar livsviktigt

Tre personer omkom och sex skadades i samband med att en personbil körde om en traktor på riksväg 55 öster om Enköping.
– Hade vägen varit mötesseparerad hade olyckan inte inträffat och de omkomna hade förmodligen levt i dag, säger trafikpolisen Mats Hellgren.


Strax efter klockan 17 på lördagseftermiddagen den 3 oktober förra året frontalkolliderade två personbilar i samband med att den ena av dem körde om en traktor med släp på riksväg 55 mellan Enköping och Skolsta. Den mötande bilens förare, en 64-årig man som var ensam i sin bil, omkom direkt vid kollisionen.

 

I den andra bilen satt det tre personer: en 77-årig kvinnlig passagerare som dog i samband med olyckan och en kvinna i 55-årsåldern som skadades allvarligt. Bilens 61-årige manlige förare avled ett par dagar senare.


Strax bakom den omkörande bilen åkte en familj på fem personer, två vuxna och tre barn, på väg hem från en handbollsmatch i Uppsala.


– Jag såg ett rökmoln. Bilen kom roterande mot oss. Jag bromsade, så bilen neg lite framåt, sedan small det och krockkuddarna löstes ut, berättade föraren senare för Enköpings-Posten.


Ingen i den tredje bilen skadades allvarligt. Mats Hellgren, förundersökningsledare på polisens regionala trafiksektion i Uppsala och med lång erfarenhet som trafikpolis, säger att olyckan inträffade i dagsljus utanför tätbebyggt område. Vägbanan var torr och det var uppehållsväder.
– Egentligen var det bästa möjliga förhållanden för bilkörning. Hade vägen bara varit mötesseparerad hade olyckan förmodligen aldrig inträffat.


Mats Hellgren berättar att riksväg 55 emellanåt sjunker i nivå, vilket gör att sikten då och då skyms.
– Framför allt under pendlingstid, på morgonen och eftermiddagen, går det mycket trafik på vägen, varav en del tung trafik och 30-fordon med jordbruksredskap. Folk är ofta stressade och tror att de kan vinna tid på att köra om 20 bilar eller så på väg till jobbet. Inte sällan är de villiga att ta chanser och då kan det inträffa olyckor.


Vad bör man göra med 55:an?
– Det enklaste är att mötesseparera de avsnitt som inte redan är det. Vägen är ganska bred och det borde inte vara några större problem.


Det löser allt?
– Nej. 2+1-lösningar kan också leda till en del problem, till exempel när det gäller anslutningsvägar. Det byggs ju i allmänhet inga riktiga påfartssträckor till 2+1-vägar. Det kan också bli rätt långa sträckor som är enkelfiliga, vilket kan leda till köproblem och ställa till med bekymmer för bland annat utryckningsfordon.

Å andra sidan slipper man mötesolyckorna.

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 6 2016

”Sänk inte fartgränserna — bygg om”

 

Bygg om farliga vägar i stället för att sänka hastighetsgränserna. Det kräver Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Carl Zeidlitz.


Under de kommande åren planerar Trafikverket att sänka hastigheten från 90 till 80 km/h på flera hundra mil landsväg. Redan i höst väntas drygt 100 hastighetssänkningar träda i kraft.


– Det är fel väg att gå. Det är bättre att bygga bort farliga vägar genom att mötesseparera dem, till exempel genom 2+1-lösningar. Det är ett mycket kostnadseffektivt sätt att förbättra trafiksäkerheten på landsvägsnätet, säger Carl Zeidlitz.


– Det är dessutom samhällsekonomiskt lönsamt. Att inte så fort som möjligt bygga bort farliga vägavsnitt är detsamma som att dra på samhället ytterligare kostnader, förutom stort personligt lidande för dem som drabbas av olyckor.


Häromåret beslutade regeringen att senast 2025 ska alla statliga vägar med ett trafikflöde på över 2 000 fordon per dygn antingen vara mötesseparerade eller ha en hastighetsgräns på maximalt 80 km/h.


Fram till 2025 räknar Trafikverket med att ha mötesseparerat cirka 100 mil 90-väg och sänkt hastigheten på 426 mil. Carl Zeidlitz menar att fler vägar måste mötessepareras – och det betydligt snabbare än vad Trafikverket planerar.


– Tyvärr har regeringen i år minskat anslaget till vägunderhåll med en halv miljard kronor. För att göra vägarna säkrare behöver det satsas mer pengar, inte mindre.


Är det inte rätt att sänka hastigheten på farliga vägar?
– Nej, inte som alternativ till nödvändiga väginvesteringar. Det här handlar i stor utsträckning om vägar på landsbygden. Hastighetssänkningar innebär att redan ofta långa avstånd till arbete, skolor och service blir ännu längre i tid.