Motormännen delar ut reflexer i vintermörkret

Varje höst och vinter omkommer eller skadas ca 380 fotgängare och cyklister i kollisioner med motorfordon. Ungefär 65 procent av de fotgängare som skadas eller omkommer i kollisioner varje år, gör det under månaderna oktober till och med februari. Orsaken bakom olyckorna är ofta att oskyddade trafikanter upptäcks försent.

 

För att uppmärksamma hur viktigt det är att se och synas i trafiken delar Motormännen ut reflexer på ca 20 orter i Sverige, i samarbete med Synoptik och den internationella motororganisationen FIA.

 

Med bra reflexer syns du på ca 120 meters avstånd från en bil med halvljus, utan reflex och med mörka kläder minskar avståndet till ca 10-20 meter.

 

Självklart är det också viktigt att se bra i trafiken, passa på att utnyttja din medlemsförmån kostnadsfri synundersökning hos Synoptik.

 

Följande lokalklubbar ordnar reflexutdelning den 19 november, eller på ett närliggande datum.

 

 

undefined