Motormännen kräver bättre rostskyddsgaranti

Det finns en rad brister i dagens rostskyddsgaranti. Att i princip enbart ha ett skydd mot inifrån kommande genomrost är inte ett tillräckligt skydd.

 

- Köpet av ny bil är för många konsumenter en trygghet där problem som dyker upp inom angiven garantitid hanteras av tillverkaren, eller den importör som representerar bilmärket i Sverige. Det är också ett argument för många märken att erbjuda en lång garantitid och på så sätt locka fler att köpa just deras bilar, säger Carl-Erik Stjernvall, tekniker på Motormännen.

 

Problemet är att rostskyddsgarantin sällan eller aldrig omfattar de typer av skador som förekommer på bilar. Först när plåten rostat från insidan och ut blir det aktuellt att åberopa garanti, och erhålla en kostnadsfri reparation.

 

Tyvärr är det väldigt få skador som ser ut på det viset, och det vet biltillverkarna. Galvblåsorna, även om de är inifrån kommande skador, accepteras till exempel inte, utan tillverkarna hänvisar då istället till bilens lackgaranti, som är avsevärt kortare.

 

- Ofta är lackgarantin tre år. Men det är vanligtvis först efter tre år som galvsläpp och andra defekter framträder, och då är det för sent att få hjälp genom garantin, säger Carl-Erik Stjernvall.

 

Rostskyddsgarantin ska stå för det den antyder – rostskydd! Idag är den ett nästan obefintligt skydd för konsumenten. De flesta vanliga skador som kan tyckas vara rost avvisas som lackskador eller för att rosten startat på plåtens utsida. Trots att det är en uppenbar rostskada är det alltså långt ifrån säkert att biltillverkaren anser att det är just rostskyddet som är anledningen till skadan. Det är vilseledande för konsumenten. Motormännen kommer att fortsätta arbetet för en rostskyddsgaranti värd namnet!

 

Nedan har vi sammanställt en lista med vanliga begrepp och ord som förekommer inom ämnet;

  • Galvsläpp Galvanisering är en process som används i rostskyddande syfte. Plåt som galvaniseras innan lackering kan trots det drabbas av defekter, galvaniska strömmar eller att lackblåsor blommar upp av till synes oförklarliga skäl. Ett galvsläpp är en defekt i det underliggande rostskyddet som helt enkelt innebär att rostskyddet har släppt.
  • Rostskada En rostskada innebär att metallen, oavsett funktion, har rostat på ett sätt som kan komma att medföra eller medför skada. Det kan handla om ett bromsrör som rostat så illa att det snart kan komma att gå av, en länkarm av pressad plåt som rostat inuti och som riskerar att kollapsa, eller en rostig yta på bilens kaross eller bärande balkar som med tiden kan göra att bilen riskerar att tappa sin hållfasthet. Att ett avgasrör har mindre rostfläckar, eller att en gjuten bult eller detalj i drivlinan eller hjulupphängning drabbats av ytlig rost är sällan något som behöver åtgärdas, och sådan rost kan man med tiden få acceptera på alla sorters fordon. Dock ska den typen av skador inte förekomma på en helt ny bil som ännu ej tagits i trafik.
  • Ytrost Ytrost innebär att plåt rostat på utsidan, och enbart på ytan. Det har med andra ord blivit en brun yta, men inte rostat hål igenom plåten. Ytrost kan uppkomma genom att ett galvsläpp har medfört att lackskiktet släppt, varefter den blottlagda plåten börjat rosta. Även ytrost kan anses vara en rostskada. Om ytrosten inte behandlas kan skadan bli mer allvarlig.
  • Rostskyddskontroll För att bilens rostskyddsgaranti ska fortsätta gälla under alla år behöver bilen kontrolleras på auktoriserad verkstad. Ofta krävs en stämpel för detta i serviceboken. Har kontrollen inte utförts enligt föreskrivet intervall riskerar garantin att förfalla. Även om det inte direkt påverkar bilen så kan det påverka andrahandsvärdet negativt ifall bilens garantier inte längre gäller.
  • Rostskyddsbehandling Ifall det råder osäkerhet kring hur väl bilen bedöms stå emot rost under sin livstid kan en rostskyddsfirma utföra en extra rostskyddsbehandling. Ofta utan risk att förlora rostskyddsgarantin. Kostnaden för en behandling kan variera. En komplett rostskyddsbehandling med hålrumsskydd, tunt flytande vax i dörrar och luckor samt underredsskydd kan kosta allt mellan 5 – 10 000 kr, beroende på omfattning och bilmodell. Det kan vara en betydande kostnad. Det är heller inte enkelt att på ett tydligt sätt ”räkna hem” vinsten utan investeringen, utan den bör närmast ses som en form av extra försäkring. Om inte annat kan det möjligen göra att en spekulant vid en eventuell försäljning väljer din bil framför någon annan.
  • Yttre åverkan Ifall det kan visas att en skada orsakats av en yttre faktor som inverkat på bilen är det ofta inte fråga om garanti. Det kan i alla fall på många sätt vara svårare att argumentera för ett kostnadsfritt avhjälpande. Som exempel kan skador på bilens lackering ha orsakats av stenskott, som med tiden förvärrats till ett större lacksläpp eller en liten rostprick.
  • Goodwill Ibland kan rostskador hanteras som goodwill. Precis som för merparten av alla rostskador innebär det att skadan inte kan regleras via rostskyddsgarantin, utan att det anses vara en läckskada. Och ifall den garantin löpt ut blir det i så fall en sak som verkstad och generalagenten gemensamt kan komma överens om att hantera som goodwill.