Motormännen på plats i Almedalen

Årets mesta vecka för politiker och opinionsbildare är avslutad och självklart var Motormännen på plats för att föra medlemmarnas talan. Fredrik Daveby, vd på Motormännen,  deltog  bland annat på ett bilskatteseminarium hos BIL Sweden och MRF. Rubriken för seminariet var “Rättvisa bilskatter för ett levande Sverige”. Flera experter talade om de skatter som drabbar bilägande och bilkörning.  Bränsle-, fordons- och klimatskatters har en negativ påverkan på svensk konkurrenskraft och ger Sverige ett sämre utgångsläge för handel med övriga EU. Daveby påpekade att bilismen inte ska vara en kassako för staten och att han företräder 120 000 medlemmar som behöver bilen för att deras vardag ska gå ihop.

 

Jacob Lundberg, docent i nationalekonomi och forskare på Timbro talade om hur svenska bilägare idag genom skatter och avgifter betalar hela tre gånger de kostnader bilarna åsamkar samhället. Motormännen anser att bilisterna ska kompensera för sina utsläpp, men det är orimligt och orättvist när de människor som behöver bilen mest inte har råd att köra den. ”Skattehöjningarna driver på avfolkningen av landsbygden och människorna där klarar inte fler skattehöjningar på resande!” sa Daveby och påpekade att ett överprissatt resande drabbar främst kvinnor, äldre och konkurrenskraften.

 

Ett av bilbranschens mest populära stående inslag under Almedalsveckan är “Trafikpolitiskt Café med ungdomsförbunden”, arrangerat av MRF och Bil Sweden. En av Motormännens medarbetare, VD-assistent Victoria Elmgren, deltog som moderator bredvid MRF:s Charlie Magnusson.

 

Ungdomsföreträdare för riksdagspartierna ställde upp och diskuterade bilens framtid, mobilitet, koldioxidskatt och ungas trafikutbildning. Debatterna kan beskrivas som mycket lyckade. Trafikpolitiskt Café är ett återkommande inslag i Almedalen och varje år dyker det upp fler åhörare och ungdomspolitikerna är mer och mer pålästa i frågorna. "Det är roligt att det märks att ungdomar intresserar sig både för trafiksäkerhet och för rörlighet på landsbygden, två av Motormännens hjärtefrågor” sa Victoria Elmgren.

 

Motormännens ena vägombud på Gotland, Torsten Engström, visade upp vägombudsbilen i hamnen och runt om i staden och berättade om vägombudens arbete med vägundersökningar, rastplatskontroller och trafiksäkerhetskampanjer. Ett av de ämnen som vägombuden på Gotland särskilt fokuserar på är att upplysa semesterfirare och gotlänningar om hur man packar sin bil säkert. Att packa bilen fel är både farligt och i vissa fall ett trafikbrott! I Motormännens broschyr som delas ut vid färjeläget kan man läsa mer om hur man packar bilen rätt.

 

Vägombud Visby

Vägombuden på plats i Visby

 

Fredrik Daveby debatt

Fredrik Daveby på bilskatteseminarium

 

Victoria Elmgren

Victoria Elmgren är moderator på ungdomsseminarium