Motormännens vd vill ha svar

Motormännens vd Fredrik Daveby begärde att få veta vad Volvo registrerat om hans bil och hans körvanor. En månad senare hade bilföretaget fortfarande inte svarat.

 

Den 22 mars i år begärde Fredrik Daveby av Volvo Car att få veta vad företaget registrerar om honom.


”Jag begär härmed information om vilka personuppgifter avseende mig Volvo Car Corporation behandlar, var personuppgifterna samlas in, ändamålet med behandlingen och vilka mottagare eller kategorier av mottagare som får del av personuppgifterna”, skrev han.


Enligt den svenska personuppgiftslagen har alla rätt att en gång per år gratis få ett registerutdrag från företag, organisationer och myndigheter – normalt sett inom en månad. När företaget drygt tre veckor senare inte hört av sig, mejlade han en påminnelse.


Då svarade företaget: ”Vi får be om ursäkt för vår sena återkoppling. Vi kommer att titta på din frågeställning och återkommer snarast.”
Efter en månad hade Fredrik Daveby ännu inte fått uppgifterna som rör honom och hans bil.


Varför begärde du att få ett registerutdrag från Volvo?
– Det är viktigt att vi som konsumenter har vetskap om vilken information som samlas om oss, av vilket skäl och vad den används till. Jag har egentligen inget intresse av att få på papper att jag köpte korv i Nyköping eller något liknande. Jag vill bara veta vilka iakttagelser man gör, säger Fredrik Daveby.


– Jag förstår att jag måste acceptera att man har koll på var jag befinner mig om jag ska ha nytta av en funktion i bilen som gör att jag får hjälp om bilen blir stående på en norrländsk grusväg i snöstorm. Men då är det viktigt att informationen inte används i något annat sammanhang än för just den funktionen eller att man sparar informationen längre tid än vad som behövs.


Vem äger informationen?
– I dag tillverkaren. Men vi anser att informationen om mig och min bil ska ägas av mig. Det ska vara på mina premisser som uppgifterna får användas.


– Det är också väldigt viktigt att den tekniska utvecklingen inte gör så att det bara är den som har levererat bilen som kan utföra exempelvis service. Jag ska som konsument kunna välja olika leverantörer för service eller andra tjänster.

 

 

DETTA SÄGER LAGEN – OCH SÅ HÄR BEGÄR DU UT UPPGIFTER OM DIG OCH DIN BIL

För att ta reda på vilka personuppgifter som rör dig som behandlas av din biltillverkare har du enligt personuppgiftslagen rätt att ansöka om ett registerutdrag hos företaget. Din biltillverkare ska lämna skriftlig information om vilka uppgifter om dig som behandlas, varifrån uppgifterna är hämtade, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Information ska normalt lämnas inom en månad från det att du gjorde din ansökan.


En ansökan om registerutdrag ska du göra skriftligen. Ansökan ska vara undertecknad, så du kan inte skicka den via e-post. Du har rätt att gratis en gång per år få ett registerutdrag.

 

Så här kan du skriva:


Till ...............................................................................................................................

 

Härmed begär jag information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204).

 

Ort och datum ...............................................................................................................
Namnteckning ...............................................................................................................
Namnförtydligande, personnummer och adress
...............................................................................................................................

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 4 2016

TILLVERKARNA TYSTLÅTNA OM REGISTRERING

 

Biltillverkarna är ytterst tystlåtna om vad de registrerar om bilägarna och deras bilar. Och hur de utnyttjar informationen och med vem eller vilka de delar den med.
Motor har via mejl frågat några av de stora biltillverkarna vilka uppgifter företagen samlar in om bilägarna och deras bilar, vad uppgifterna används till och vilka de delar informationen med.


Efter att först utlovat svar, och sedan under flera dagar ha funderat på hur hon ska svara, hänvisar till slut Annika Bjerstaf, PR-chef vid Volvo Car Sverige AB, till företagets hemsida. Erik Lindham, PR-chef för Ford i Sverige, uppger att den data som samlas in av Fords bilar är förarnas egendom, inte Fords.
– Ford använder inte sådan här data utan fordonsägarens tillstånd.


Fordchefen Jim Farleys uttalande att bolaget ”vet om du bryter mot lagen och vi vet när du gör det. Vi har GPS i bilen, så vi vet vad du gör”, avfärdar han som klumpigt.

– Jim medgav att det var klumpigt uttryckt, ett citat som han senare klargjorde.


Fredrik Wahrolén, PR- och kommunikationschef vid Mercedes-Benz Sverige AB, berättar att företaget har ett digitalt ekosystem som de vill att deras kunder ska vara registrerade till.

– Exempel på tjänster är geofencing, kontakt mellan bil och verkstad, assistanstjänster och styrning av vissa tjänster i bilen på distans.


Vilka delar ni uppgifterna med?
– Ingen annan än de personer som är kopplade till bilen har tillgång till datan. Vi tittar dock på hur försäkringsbolag kan få tillgång till viss data men det kommer inte ske utan kundens godkännande. Liknande svar har Motor fått av Citroën och Opel.
BMW har valt att inte svara på Motors frågor.