Ordförandekonferens 2016

Helgen 8-9 oktober samlades ordföranden för 30 av motormännens lokalklubbar för konferens på huvudkontoret i Stockholm. Konferensen gav möjlighet till värdefullt erfarenhetsutbyte mellan klubbarna och Motormännens styrelse och ledning.

 

Gästande experter och Motormännens egen personal berättade om aktuella frågor som rör bilismen och Motormännen, bland annat om årets kampanjer och mediegenomslag samt om aktuella remisser kring fordonsskatt och hastighetsanpassningar.

 

Tidningen Motors Anders Helgesson beskrev den kanske något krokiga vägen mot en framtida fossiloberoende fordonsflotta och Motormännens kommunikationschef Lena Gennemark Edsbäcker berättade om hur nya digitala möjligheter för klubbarnas kommunikation öppnar sig.

 

undefined

 

Som medlem i Motormännen är du alltid välkommen att engagera dig i en lokalklubbs verksamhet, du hittar din närmaste klubb här.