Rättvisa bilskatter för ett levande Sverige

Nu har årets mesta vecka för politiker och opinionsbildare börjat och självklart är Motormännen på plats för att föra medlemmarnas talan.

 

Under måndagen inledde Motormännens VD Fredrik Daveby Almedalsveckan genom att delta i ett bilskatteseminarium hos BIL Sweden och MRF. Under rubriken “Rättvisa bilskatter för ett levande Sverige” talade experter om de skatter som drabbar bilägande och bilkörning.

 

Bränsle-, fordons- och klimatskatters har en negativ påverkan på svensk konkurrenskraft och ger Sverige ett sämre utgångsläge för handel med övriga EU. Daveby påpekade att bilismen ska inte vara en kassako för staten och att han företräder 120 000 människor som behöver bilen för att deras vardag ska gå ihop.

 

Jacob Lundberg, docent i nationalekonomi och forskare på Timbro talade om hur svenskar idag betalar för sin bil hela tre gånger. Visserligen anser Motormännen att man ska man kompensera för sina utsläpp men det är orimligt och orättvist när de människor som behöver bilen mest inte har råd att köra den. Skattehöjningarna driver människor in till städerna. "Landsbygden klarar inte fler skattehöjningar på resande!” sa Daveby och påpekade påpekade att ett överprissatt resande drabbar främst kvinnor, landsbygden och konkurrenskraften.