Så påvekas du av den nya tekniken i bilen

Automatisk hjälp om du kör av vägen på en ödslig Norrlandsväg. Men också högre försäkringspremier om du kör för fort, för nära en annan bil eller när det är halt ute. Så kan den nya tekniken påverka ditt framtida liv som bilist.

 

Försäkringspremie
Hur beter du dig i trafiken? Kör du för fort, ligger du för nära fordonet framför dig, slarvar du med att lämna företräde eller så kanske du kör bil när det är mörkt och halt ute? Det är information som försäkringsbolagen kan vara intresserade av och som i framtiden kan leda till högre försäkringspremier. Redan i dag kan fordonstillverkare övervaka och registrera om exempelvis bältessträckare har utlösts, bilens hastighet, användning av broms- och gaspedal, rattvridning och temperaturen utanför. I framtiden mycket mer.

 

Hjälp vid olycka
Från och med april 2018 ska alla nya bilar som säljs inom EU ha e-call. Vid en kraftig krock aktiveras systemet och meddelar en larmcentral var bilen befinner sig, oavsett om passagerarna är medvetslösa eller av andra skäl inte kan ringa efter hjälp, och vilken bilmodell det gäller. Aktiveringen sker automatiskt genom någon av fordonets inbyggda sensorer, till exempel när en krockkudde utlöses, eller manuellt av föraren.

 

Serviceerbjudanden
Är det dags för service? Behöver du fylla på olja, spolarvätska eller kanske byta däck? På skärmen i bilen får du information om var närmaste verkstad, bensinmack eller däckleverantör ligger och kanske till och med en automatiskt inbokad servicetid. Men bara med den verkstad, bensinmack eller däckleverantör som har avtal med tillverkaren av ditt fordon.

 

Trafikinformation
I realtid får du på bilens bildskärm information om till exempel köer, vägarbeten, olyckor, brådskande transporter och väderleksförhållanden. Information som underlättar valet av rätt väg.

 

Bränslesnålt vägval
Det bränslesnåla vägvalet bygger på ”lägsta totala bränsle- eller energiförbrukning” i stället för traditionella ”kortast tid” eller ”kortast sträcka”. Bilens system beräknar utifrån bland annat reslängd, hastighetsbegränsningar, vägens kvalitet, vägens lutning, antal kurvor, väderförhållande och eventuella köer det bränslesnålaste vägvalet.

 

Kommersiella erbjudanden
Ett tänkbart framtidsscenario är att din mobiltelefons kontaktbok – som är uppkopplad mot bilens it-system – samkörs med bilens position för att upptäcka om du har vänner i närheten av exempelvis det kafé som du är på väg att passera om några minuter. Är svaret ja, föreslår bilen en fika med vännen på det kafé som ligger närmast och som tillverkaren har avtal med. Det är självklart avtal som kaffekedjan får betala för. På liknande sätt kan du automatiskt få andra kommersiella erbjudanden från biltillverkarens samarbetspartner.

 

Eco-driving
Eco-driving assistance hjälper dig till snålbilskörning genom information om exempelvis aktuell bränsleförbrukning, energianvändning, lämpligt växelval, fordonets hastighet och acceleration och rekommendation av optimal hastighet för att slippa onödiga bromsningar och stopp.

 

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 4 2016

Bilägaren måste ha rätten och kontrollen över information som samlas in.

Det säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.


– På kort tid har vi byggt upp ett samhälle där allt vi gör kontrolleras och registreras utan att vi själva har någon kontroll över det, vilket är mycket problematiskt ur integritetssynvinkel, säger Erik Kjellin.


Är det inte bra med en uppkopplad fordonsflotta?

– Jo, det är bra för bland annat miljön, framkomligheten, trafiksäkerheten och bekvämligheten. Problemet är bara att vi som konsumenter ofta inte vet vilken information som lagras om oss och våra bilar, hur länge den lagras och vad informationen ska användas till. I dag ägs och kontrolleras informationen av fordonstillverkarna.


– Det är dessutom information som är värd mycket pengar för dem. Genom att kontrollera informationen kan de styra så att service, underhåll, reparationer och andra tjänster utförs av dem själva eller av deras egna utvalda tjänsteleverantörer.


Vi riskerar att på sikt få en monopolsituation, vilket vi konsumenter förlorar på. Service och annat kommer att bli mycket dyrare.


Vad bör man göra?
– Det viktigaste är integritetsaspekten. Förare och bilägare måste ha äganderätt och kontroll över den information som samlas in. Informationen ska inte få användas utan informerat samtycke. Det ska inte räcka att jag vid exempelvis vid ett bilköp råkar ha accepterat en mer eller mindre dold klausul om att jag godkänner automatisk överföring av information till fordonstillverkarna.


– Som bilägare ska du inte bara vara låst till exempelvis Volvos eller Volkswagens tjänster. Därför bör det göras möjligt att fritt välja tjänster från olika tjänsteleverantörer från en öppen plattform, ungefär som vi i dag kan välja appar till våra smarta telefoner. Ett sådant system skulle dessutom vara innovationsdrivande. Det är bara att titta på apputvecklingen, den är enorm. Dessutom måste informationen om din bil – efter godkännande från dig – vara öppen för alla intresserade serviceverkstäder och andra tjänsteleverantörer. Det är nödvändigt för en fungerande konkurrens och konkurrenskraftiga erbjudanden till oss bilister.