Så spionerar din bil på dig

Moderna, uppkopplade bilar samlar in, lagrar och delar mer och mer information om sina förare, utan att förare är medvetna om detta. Den ökade ström av data ökar risken för dataintrång, vilket går hand i hand med bilstölder och störningar av säkerhetsfunktioner.

 

För att öka kännedom om fordonsdata, göra bilister medvetna om de uppkopplade bilarnas negativa konsekvenser och visa på behovet av en uppdaterad lagstiftning för att säkra den personliga integriteten lanserar Motormännen kampanjen #MyCarMyData som behandlar bland annat:

 

Dataskydd
Lagstiftningen måste se till att bilägare ges äganderätten till det data som samlas in och att bilägaren ger sitt informerade samtycke till hur det används. 

 

Fritt val
Konsumenten ska ha möjlighet att fritt välja önskad tjänsteleverantör på en öppen marknad. För att bilisterna ska erbjudas de mest konkurrenskraftiga erbjudanden krävs en fri konkurrens, då måste data om ett fordons tillstånd göras tillgängligt för flera tjänsteleverantörer. 

 

Rättvis konkurrens
Fordonsdata ska ägas av bilägaren och vara öppet och tillgängligt för flera tjänsteleverantörer. Detta är innovationsdrivande och öppnar för att utveckla nya, säkra produkter och funktioner.

 

www.mycarmydata.se