SMS-sveket

Den 27 mars 2013 konstaterade riksdagen i ett så kallat tillkännagivande att det behövs en lagstiftning som ”förbjuder användning av mobiler och annan kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörningen och därmed hotar trafiksäkerheten”.


Bakom riksdagsbeslutet stod Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Alliansen röstade nej. Trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu innehar regeringsmakten blir det inget förbud mot sms:ande i trafiken.


Det säger nu infrastrukturminister Anna Johansson, den i regeringen som i dag ansvarar för trafiksäkerhetspolitiken, i en intervju med Motor.


– Det finns redan en lag som säger att man inte får använda sin mobiltelefon på ett sådant sätt att den tar uppmärksamhet från trafiken. Den lagstiftningen bedömer vi så här långt vara tillräcklig. Vår ambition är att få till regelverk som är så teknikneutrala som möjligt och som tar sikte på vad vi vill uppnå, i det här fallet att föraren riktar sin fulla uppmärksamhet på bilkörningen.


– Det finns även andra saker som man kan göra när man kör bil som tar fokus från bilkörningen, till exempel byta spellista, läsa en bok, måla läpparna eller trösta ett barn i baksätet. Det går inte att ha en lagstiftning som detaljreglerar exakt vad man inte får lov att göra. Det riskerar bli en väldigt omfattande lagstiftning med många hål.


I många andra länder kan man ha det?
– Men där kan man inte uppvisa att det har haft någon positiv effekt på trafiksäkerheten. Anders Ygeman, tidigare ordförande i riksdagens trafikutskott, är långt ifrån den enda i den nuvarande regeringen som 2013 satt i riksdagen och var med om att kräva lagstiftning mot bland annat sms:ande i trafiken.

 

Samma sak gjorde Ylva Johansson, Per Bolund, Peter Hulterqvist, Morgan Johansson, Åsa Romson, Ibrahim Baylan, Mikael Damberg, Mehmet Kaplan, Sven-Erik Bucht och Gustav Fridolin.


Varför har ni ändrat er? Vad är det som har hänt?
– Jag vet inte om det har hänt så mycket. Vi har tittat på vad som är det mest lämpliga. Målsättningen är att vi ska ha så hög trafiksäkerhet som möjligt, att så många som möjligt ägnar sin fulla uppmärksamhet åt trafiken och att framföra sitt fordon på ett säkert sätt, säger infrastrukturminister Anna Johansson som 2013 var biträdande kommunalråd i Göteborg.

 

Då vore det väl bra att bestämma att man exempelvis inte får sms:a när man kör bil?
– Ja, om man tror att det är den bästa lösningen. Men om fyra år kanske vi inte sms:ar längre, utan använder en annan teknik. Vi kan inte stifta nya lagar varje gång det kommer ny teknik.


– Enligt forskningen syns det dessutom – på det här området – ingen skillnad i trafiksäkerhet mellan Sverige och de länder som har infört den här typen av lagstiftning. Tvärtom är Sverige ett av de länder i världen som har den högsta trafiksäkerheten.


Så var det ju även innan sms fanns?

– Därför kan man kanske inte dra slutsatsen att en lag mot sms:ande är det som skulle öka trafiksäkerheten.


Hade Anders Ygeman och övriga fel när de krävde lagstiftning?
– Jag skulle inte säga att han hade fel. Men jag skulle tro att vi delvis gör en annan bedömning nu.


Då är det alltså okej att sms:a när man kör bil?
– Nej, det är det inte. Den nuvarande lagen säger också att om man har använt sin mobiltelefon på ett sådant sätt att man inte har fokus på bilkörningen, kan man dömas.


– Vi vill titta vidare på om det finns luckor i befintlig lagstiftning och om det finns skärpningar som behöver göras. Men sedan är det en annan sak vad människor faktiskt gör i trafiken.
Tyvärr är det inte så enkelt att om vi stiftar en lag så kommer alla dagen efter sluta med det beteendet som det finns en lagstiftning emot.

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 1 2016

Detta har hänt

Mars 2010: Motor avslöjar att en rapport från USA:s trafikverk slår fast att olycksrisken ökar med 23 gånger när man sms:ar under bilkörning. Samtidigt kräver Motormännen ett förbud mot sms:ande vid bilkörning.


April 2011: Varannan ung bilförare sms:ar bakom ratten, berättar Motor.

 

Oktober 2011: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) skriver i en rapport till regeringen att lagar mot användning av mobiltelefoner under bilkörning inte minskar antalet trafikolyckor.


April 2012: Efter införandet av ett mobilförbud i Kalifornien minskade dödsolyckorna med förare som använde handhållen mobiltelefon med 47 procent, skriver Motor. Undersökningen går rakt emot slutsatsen i VTI:s rapport.

 

Januari 2013: Motormännen bjuds in till riksdagens trafikutskott för att redovisa sina argument för att en lag mot handhållen mobiltelefon vid bilkörning bör införas.


Mars 2013: Riksdagen beslutar att en lag mot användande av handhållen mobiltelefon vid bilkörning ska införas.


December 2013: Trafikförordningen skärps. Enligt de nya reglerna får förare använda mobil ”endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet”. Motormännens krav på ett tydligt förbud kvarstår.


Mars 2014: Riksdagen upprepar kravet på regeringen om en tydlig lag mot användande av handhållen mobiltelefon.


Augusti 2014: På frågan ”vill ni införa ett tydligt sms-förbud för bilförare?” i Motors enkätundersökning inför riksdagsvalet 2014 svarar Socialdemokraterna: ”Ja, för Socialdemokraterna är ett förbud mot sms:ande vid ratten högprioriterat.”

 

Läs även

Ministern som tystnade