Storebror ser dig

Med hjälp av avancerade sensorer, GPS och kommunikationssystem övervakar biltillverkarna dig och samlar in detaljerad information om ditt och din bils beteende i trafiken. Utvecklingen väntas accelerera – om några år kommer datainsamlingen att vara ännu mer omfattande.

 

Häromåret förklarade Jim Farley, executive vice president vid Ford, frankt:
– Vi vet om du bryter mot lagen och vi vet när du gör det. Vi har GPS i bilen, så vi vet vad du gör.
Med hjälp av ny smart it-teknik har fordonsindustrin under de senaste åren utvecklats enormt. Moderna bilar kan i dag närmast liknas vid datorer på hjul.


Och precis som våra smarta telefoner är de mer eller mindre ständigt uppkopplade mot nätet och kan samla in alltmer detaljerad information om vårt beteende.


Motormännens tyska systerorganisation Adac har på uppdrag av internationella bilistorganisationen Fia undersökt två nya uppkopplade bilmodeller, en el-bil och en dieselmodell. Undersökningen har kartlagt vilka uppgifter om bilen och föraren som registreras.


Dieselmodellen registrerade bland annat hur länge föraren använder olika körlägen, om och när bältessträckaren aktiveras på grund av kraftiga inbromsningar, hur många och hur långa resor som har gjorts, senaste destinationerna i navigatorn, maximalt motorvarv, mätarställning, status på fordonsbelysning och personliga uppgifter från synkroniserade mobiltelefoner.


Elbilen registrerade bland annat körläge, hur och var bilen laddades, de hundra senaste platser bilen har parkerats på, var föraren bytte till andra transportmedel, kvaliteten på laddningarna, mätarställning och vilken laddkontakt som används.


Enligt en undersökning som Fia har gjort med 12 000 personer i tolv europeiska länder anser 90 procent att uppkopplade bilars data tillhör ägaren eller föraren. 91 procent vill att ägaren eller föraren själv ska kunna avgöra när bilen ska vara uppkopplad.


– Det finns en tydlig skillnad mellan vad som spåras och vad medborgare är beredda att acceptera när det gäller bilens data. Frågan handlar om att data ska skyddas, att konsumenterna ska ge sitt samtycke och att konsumenter ska vara fria att välja serviceleverantörer, säger Thierry Willemarck, ordförande, Fia Region I.

 

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 4 2016

Läs mer på

Mycarmydata.se

 

 

 

Exempel på övervakning:

VAR DU HAR VARIT
• De 100 senaste platserna där du har parkerat din bil.
• De senaste destinationerna i din bils navigator.
• Var och hur ofta du laddar din elbil.

 

HUR DU KÖR
• Antal och längd på dina resor.
• Hur länge du använder olika körlägen.
• Hur aggressiv din körstil är.

 

VILKA DU KÄNNER
• Din mobiltelefons synkroniserade kontaktuppgifter som namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och profilbilder.

 

DIN BILS TILLSTÅND
• Detaljerade uppgifter om din elbils batteri.
• Din bils mätarställning.
• Din bils motortemperatur.

 

VAR DU TAR BUSSEN
• Platser där du byter till andra transportmedel, exempelvis busshållplatser eller tågstationer.