VW gör allt för att slippa åtgärda bilar

Transportstyrelsen måste bli mycket tuffare mot den fuskande VW-koncernen. Det menar Motormännens vd Fredrik Daveby.
— Nu gör Volkswagen allt för att slippa åtgärda felaktiga bilar.

 

I skrivande stund har drygt 3 procent av alla bilar i Sverige som omfattas av Volkswagens utsläppsskandal åtgärdats.
– Snällt räknat – om vi tar hänsyn till att takten har ökat något under de senaste månaderna – dröjer det fyra år innan alla bilar är åtgärdade. Det är helt orimligt, säger Fredrik Daveby.
– Volkswagen anstränger sig inte tillräckligt mycket för att åtgärda felen. Ju fler bilar som de kan slippa att åtgärda, desto bättre, tycks de anse.


Vad bör Transportstyrelsen göra?

– De svenska myndigheterna är alldeles för flata mot Volkswagen. De nöjer sig till exempel med kvartalsredovisningar av hur många bilar som åtgärdats, vilket är alldeles för sällan. Myndigheterna bör kräva att VW-koncernen vidtar en traditionell återkallelse som man gör vid oavsiktliga
fel och brister och inte, som nu, agerar som om det vore en frivillig serviceåtgärd.


– Transportstyrelsen har helt enkelt gått på säljbudskapet från VW-koncernen om att man kan göra uppgraderingen i samband med att man får sin bil servad av just Volkswagen. Myndigheten har blivit en säljkanal för VW:s märkesverkstäder. Vi har till och med fått upplysa Transportstyrelsen om att det inte är förenligt med lagstiftningen att gynna en viss typ av märkesverkstad framför allbilsverkstäder. Tron att alla kunder väljer VW:s egna verkstäder är ett helt felaktigt antagande av Transportstyrelsen. I USA kompenseras kunder som har drabbats av VW:s utsläppsskandal med drygt 40 000 kronor.


– Till att börja med kräver vi att alla svenska konsumenter som utsatts för VW:s fusk ska få sina bilar åtgärdade utan ekonomisk förlust, tidsspillan eller andra besvär. Det är också rimligt att lika försämringar kompenseras lika oavsett var man befinner sig. Det är inte rätt att man får 40 000 kronor i ersättning i USA, men ingenting i Sverige eller andra europeiska länder.


Vem ska kompensera för eventuellt minskat andrahandsvärde på ”fuskbilarna”?
– Bra fråga. I USA räknar man med att bilarnas andrahandsvärde sjunker med 15 procent på grund av detta här. Även om förhållandena är olika mellan USA och Sverige tror jag inte på noll påverkan här. Det finns också hos många en gnagande oro för att VW inte klarar att justera utsläppen av kväveoxider utan negativa effekter på bilarnas bränsleförbrukning, vilket skulle påverka bilarnas värde.


– Den självklara utgångspunkten är att såväl konsumenter som miljön måste hållas skadeslösa.

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 6 2016

VW-gruppen: Vi gör allt för att åtgärda bilarna

Marcus Thomasfolk, informationschef för Volkswagengruppen i Sverige, försvarar Volkswagens hantering.


– Vi gör precis allt för att folk ska få sina bilar åtgärdade. Vi har en uppgörelse med Transportstyrelsen om hur det ska gå till som liknar den finns i 24 andra europeiska länder, säger han.


– Bilägarna ska kunna genomföra detta på ett för dem så smidigt sätt som möjligt. Det innebär att de kan få sin bil åtgärdad när de lämnar in den för service eller annat verkstadsbesök.  Vill de, kan de komma in med bilen på en gång. Flexibiliteten är väldigt stor.


Kan den som vill få sin bil åtgärdad direkt?
– Ja, det är bara att boka en tid.

 

Med dagens takt tar det fyra år innan alla bilar är åtgärdade. Är det rimligt?

– Det stämmer inte. Det går ganska snabbt nu. Det händer saker nästan varje vecka med nya modeller som får godkända åtgärder.


Kommer ni att stå för mellanskillnaden om det blir lägre andrahandsvärde på de bilar som omfattas av fusket?

– Enligt oberoende institut kan det inte påvisas några förändrade andrahandsvärden på dessa bilar.


Om det skulle ske?
– Det är en hypotetisk fråga. Men åtgärderna ändrar inget i prestanda eller bränsleförbrukning och därmed ser vi ingen anledning till påverkan på andrahandsvärden.