VWs åtgärder drar ut på tiden

För knappt ett år sedan fick Christer Dahlquist i Simrishamn besked om att hans Audi Q5 omfattas av Volkswagens mjukvarufusk.

– Sedan dess har jag utan framgång försökt få veta vad som ska hända, när fusket ska åtgärdas. Det är irriterande.

 

Den 15 oktober förra året beslutade den tyska transportmyndigheten KBA att samtliga VW-bilar utrustade med fuskande mjukvara som tillfälligt sänker avgasutsläppen vid test ska återkallas. Fusket omfattar även andra varumärken inom VW-familjen, till exempel vissa Audimodeller.
Christer Dahlquist är i dag pensionerad civilingenjör efter att under sitt yrkesliv arbetat med mätteknik inom energibranschen och som trafikforskare på VTI. I januari 2014 köpte han en ny Audi Q5.

 
– När jag under hösten 2015 läste att VW hade fuskat med mjukvaran till vissa dieselmotorer utgick jag ifrån att jag som ägare av en Audi som omfattas av fusket, snabbt skulle få besked om vad som hade hänt och vad som skulle hända. Men det kom ingen information. Det fanns heller inga besked på företagets tyska och svenska hemsidor.

Christer Dahlquist

Christer Dahlquist.


Den 23 december fick Christer Dahlquist till slut ett brev från Audi där företaget berättade att hans bils mjukvara skulle uppdateras.
– De skrev att uppdateringarna skulle ta cirka 30 minuter, ske under 2016 och att de kommer att skicka ut information om kommande verkstadsbesök. I brevet förklarade de att jag inte behövde göra något.
När företaget inte hade hört av sig på ett tag tog Christer Dahlquist själv kontakt och fick då besked att de trodde att bilen skulle åtgärdas under första kvartalet i år.


– Men sedan hände inget. Jag skickade då nya brev och fick till svar att de beklagade vad som hade hänt, men att de inte hade någon mer information att ge.


Vad tycker du om det?
– Det är dåligt att de inte självmant och löpande informerar sina kunder. Vet de inte vad som händer kan de säga det.

– Hela agerandet är konstigt. Audi har tidigare sagt att felet är enkelt att åtgärda och att det dessutom bara tar 30 minuter. Varför sätter de då inte igång?


Varför tror du då att inte de sätter igång med åtgärderna?
– Jag vet inte. Kanske har det att göra med skadestånd eller andra legala frågor. I USA lär de betala motsvarande 40 000 kronor i ersättning till varje drabbad bilägare.

”Vi är utlovade en bil som ska uppfylla vissa miljökrav, men som inte gör det. Det enda rimliga är att Audi och övriga biltillverkare åtgärdar felet direkt”


Kanske vill de inte i Sverige både betala skadestånd och åtgärda felen. Jag har i brev till Audi frågat om det är aktuellt med skadestånd eller återinlösen av felaktiga bilar, men inte fått något svar.


– Och vad händer med andrahandsvärdet på alla icke åtgärdade bilar? Om jag på grund av fusket får mindre betalt för min Audi om jag vill byta den mot ett annat märke, vem står då för mellanskillnaden?

 

Känner du dig lurad?
– Ja, vi är lurade allihop, men framför allt miljön. Vi är utlovade en bil som ska uppfylla vissa miljökrav, men som inte gör det. Det enda rimliga är att Audi och övriga biltillverkare åtgärdar felet direkt. Det kan omöjligen ta ett år att få fram lämplig mjukvara.
– Jag tycker också att de svenska myndigheterna är alldeles för flata. De har lagt sig platt och hoppas att tyskarna ska lösa det.


Vad borde de göra i stället?
– De skulle kunna dra in typgodkännandet för alla bilar som omfattas av fusket och ersätta det med ett tidsbegränsat typgodkännande, till exempel för sex månader. Därefter skulle alla bilar som inte är åtgärdade få körförbud. Då skulle det bli fart på VW-koncernen. Går det att utveckla fuskprogramvara borde korrekt programvara kunna utvecklas lika lätt.

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 6 2016

VW:s fusk har varit känt länge

Volkswagens utsläppsfusk har varit känt av myndigheterna i många år, enligt tyska tidningen Spiegel.
Tidningen har tagit del av dokument som visar att EU-kommissionen sedan åtminstone 2010 har känt till att flera biltillverkare fuskade med sina dieselmotorers utsläpp av kväveoxider.


Misstankarna uppstod efter rapporter om att luftkvaliteten i EU-ländernas storstäder inte hade förbättrats trots hårdare utsläppsregler.

2007 började därför kommissionens eget forskningsinstitut Joint Research Centre undersöka hur stora utsläppen från bilarna verkligen var och upptäckte då att dieselbilars utsläpp av kväveoxider i verkligheten var betydligt högre än vad laboratorietesterna visade. Senast 2010 informerades kommissionen, enligt Der Spiegel.


VW misstänks för miljöbrott

Svenska åklagare misstänker att Volkswagen i samband med dieselskandalen gjort sig skyldigt till miljöbrott. Den förundersökning som Riksenheten mot korruption inledde i januari i år mot Volkswagen gällande grovt bedrägeri samt grovt brukande av osann urkund har sedan dess utökats med misstankar om miljöbrott, skriver Dagens Industri.

Misstanken om miljöbrott bygger på antagandet att de manipulerade Volkswagenbilarna släpper ut så stora mängder kväveoxider att det överskrider de europeiska utsläppsnormerna.


– För att få släppa ut ett fordon på marknaden så måste det vara typgodkänt. Hade man redovisat de verkliga utsläppsvärdena för de här bilarna så hade de överskridit normerna Euro 5 och Euro 6 som krävs för typgodkännanden.
Bilarna hade alltså inte fått rulla i Sverige, säger miljöåklagare Jörgen Lindberg till DI.