Bilarnas utsläpp minskar – när andra ökar

Elbil laddasUtsläppen av växthusgaser i Sverige ökar. Men inte från privatbilar. De har minskat sina utsläpp sedan 2008.

 

Enligt SCB:s senaste statistik ökade det totala utsläppet av växthusgaser i Sverige under tredje kvartalet i fjol med 2,8 procent jämfört med samma period föregående år.

Det är främst el-, gas- och värmeverk, transportbranschen och tillverkningsindustrin som står för ökningen.

Utsläppen från transportbranschen – som i dag är den största utsläppskällan i Sverige – ökade med hela 8,2 procent. Motsvarande utsläppsökning från tillverkningsindustrin – den näst största källan till utsläpp – var 4,4 procent.

Men det är inte inom alla sektorer som utvecklingen går åt fel håll.

Hushållens utsläpp, som storleksmässigt är den tredje största sektorn, kommer till 95 procent från användning av personbilar. Under tredje kvartalet förra året minskade utsläppen härifrån med hela 4,1 procent jämfört med samma period föregående år. Enligt SCB beror minskningen på lägre bränsleförbrukning.

Hushållens utsläpp av växthusgaser har i stort sett minskat kontinuerligt sedan 2008, sett till respektive års tredje kvartal. Den totala utsläppsminskningen sedan 2008 fram till i dag är 17,9 procent.

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 2 2017

Så här mycket har utsläppen minskat

Så här har utsläppen av växthusgaser från svenska hushåll minskat sedan 2008. Utsläppen kommer till 92–95 procent från användning av personbilar.

 

År

CO2-UTSLÄPP - TUSEN TON, 3:E KVARTALET
2008

2969

2009 2900 
2010 2905 
2011 2717 
2012 2602 
2013 2597 
2014 2562 
2015 2545 
2016 2439 

 

 

Härifrån kommer utsläppen

Så här har utsläppen av växthusgaser från de fem största utsläppskällorna i Sverige ökat eller minskat under tredje kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015.

 

Sektor Utsläpp

1. Transportbranschen

+8,2 %

2. Tillverkningsindustri 

+4,4 %
3. Hushåll, inklusive personbilar   –4,1 %

4. Jordbruk, skogsbruk och fiske 

 –0,7 %
5. El, gas och värmeverk   +10,1 %
   KÄLLA: SCB