Budskapet är trygghet på vägarna

FIAs kampanj i Stockholm 2017
Varje dag omkommer 3 500 personer på världens vägar. 245 organisationer går nu samman i en global kampanj för trafiksäkerhet som drivs av FIA (Fédération internationale de l’automobile). Motormännens riksförbund är en av de svenska organisationer som deltar och just nu kan du läsa budskapen på hundratalet digitala stortavlor i Sverige. 

FIA har utarbetat ett manifest för global trafiksäkerhet som uppmanar världens regeringar att prioritera trafiksäkerhet och att skapa bättre lagstiftning mot farligt beteende i trafiken.

   – Det finns några enkla åtgärder man som förare kan vidta: att hålla uppmärksamheten på vägen, ta pauser, kolla däcken innan resan och att aldrig någonsin sms:a eller rattsurfa när man kör. Det är några av de saker som FIA tar upp i sin kampanj, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Motormännen ställer också krav på bättre vägunderhåll i Sverige, för ökad säkerhet. För perioden 2018 till 2029 vill regeringen endast höja anslaget till vägunderhåll med sju procent. Det är betydligt mindre än den förväntade inflationen och kommer att ytterligare öka på den underhållsskuld som redan idag finns i det svenska vägnätet. Sveriges privatbilister betalar dubbelt upp i skatter och avgifter jämfört med kostnaderna för biltrafiken – mer måste gå tillbaka till säkra och väl underhållna vägar, i hela landet!

   – Den absolut bästa åtgärden för ökad säkerhet är mötesseparerade vägar. Det minskar risken att omkomma i en trafikolycka med 80 procent, berättar Carl Zeidlitz. Men det finns andra mindre kostsamma åtgärder som Trafikverket kan vidta. Det handlar till exempel om att åtgärda feldoserade och skarpa kurvor, räffla mittlinje och sidolinjer, rensa sidoområden från farliga hinder och föremål samt att kontrollera och höja farliga räcken.

Läs mer om kampanjen på FIAs webb.