Dagen H fyller snart 50 år!

Högertrafikomläggningen 1967
Den 3 september 1967 genomfördes den största trafikreformen i Sveriges historia: Högertrafikomläggningen. Motormännen var en av de drivande krafterna bakom förändringen – inte minst av trafiksäkerhetsskäl.

I början av 1700-talet fanns i Sverige en ambition om att anta högertrafik. Men i den förordning som antogs 1734 föreskrevs i stället vänstertrafik. Orsaken tros vara att ryttare gärna möttes på höger sida för att lättare dra svärd och försvara sig mot en fiende.
Under det tidiga 1950-talet var fienden i stället ett ökande antal omkomna och skadade på vägarna.
Inför folkomröstningen 1955 bildade Motormännen tillsammans med övriga svenska motororganisationer Kommittén för högertrafikfolket. Argumenten var bland annat en allt viktigare internationell trafik och att de vänsterstyrda bilarna var bättre lämpade för högertrafik.

Dagen H
Bland Motormännens medlemmar var 80 procent för en trafikomläggning. Trots att åtta av tio väljare röstade nej till högertrafik i folkomröstningen beslutade riksdagen åtta år senare att högertrafik skulle införas. Det motiverades med att trafikolyckorna befarades öka och att kostnaden för trafikreformen skulle öka för varje år.

Dagen H
Att köra till höger

Söndagen den 3 september 1967 klockan 05.00 skulle omläggningen ske. En massiv informationskampanj drog igång. Alla kanaler nyttjades: tidningar, radio, affischer, dörrknackning, broschyrer och tv. Motormännen gav ämnet stort utrymme och tog bland annat fram boken ”Att köra till höger”.

Dagen H
Den 3 september 1967 sände Sveriges Melodiradio ”Högertrafikvaka” med C-G Hammarlund. Bisittare var Lars Skiöld från Statens högertrafikkommission och kommunikationsminister Olof Palme. Ett generellt trafikförbud rådde i hela landet från klockan 01.00. Cyklar, taxi, bussar i linjetrafik, spårvagnar och andra undantagna fordon skulle stå still 04.50 för att sedan köra över till höger sida av vägen och invänta femslaget. Andra trafikanter fick vänta till klockan 06.00.

Dagen H
Högertrafikomläggningen gav omedelbar effekt – olyckstrenden bröts. Under september och oktober 1967 halverades antalet omkomna jämfört med 1966.

Högermärke
I senaste numret av tidningen Motor kan du titta på fler fina bilder från den tredje september 1967. Tidningen ingår om du är medlem i Motormännen.
Här kan du bli medlem!

Fira Dagen H 2017!

Till vänster klassisk bild från Kungsgatan i Stockholm. Efter högertrafikomläggningen körde bilisterna omkring en halv meter längre från högerkanten än vad man gjorde i förhållande till vänsterkanten. Efter något dygn var många tillbaka till samma vägrensavstånd som tidigare.

 

Här kan du titta på filmklipp från Dagen H, 3 september 1967. Kortfilmaren, Göran Undén, filmade Slussen i Stockholm före, under och även efter övergången till högertrafik.