Färre kontroller − fler döda i trafiken

undefined

 

Samtidigt som polisen har mer än halverat antalet nykterhetskontroller i trafiken, ökar andelen bilförare som kör påverkade av alkohol och droger. Det visar en granskning som Motor har gjort.

– Det ska alltid vara en stor upptäcktsrisk att köra påverkad. Så är det inte i dag, säger Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Carl Zeidlitz.

 

Andelen nykter trafik är hög i Sverige – men minskar. Ungefär en tredjedel av alla som omkommer i vägtrafiken gör det i en olycka som är alkohol- eller drogrelaterad.

Att få bort påverkade förare från vägarna skulle få stor betydelse för trafiksäkerheten. I stället går utvecklingen åt fel håll, konstaterar Trafikverkets analytiker.

Målet för trafiknykterheten är att 99,9 procent av allt trafikarbete ska ske med nyktra förare år 2020. Med en nykter förare menas en förare med blodalkoholhalt under 0,2 promille. Det mesta talar för att det målet inte kommer att nås.

– Det är allvarligt att så mycket går åt fel håll, säger Carl Zeidlitz.

Trots att andelen som kör bil berusade inte minskar, visar polisens statistik över rapporterade rattfyllerister på det motsatta. 2010 polisanmäldes 17 064 rattfylleribrott i Sverige. I fjol var antalet nere i 12 065. Det är en minskning med 29,3 procent.

Den viktigaste förklaringen till nedgången är att polisen under samma period har mer än halverat antalet alkoholkontroller vid vägkanten. Hade polisen 2016 gjort lika många nykterhetskontroller som 2010 hade antalet upptäckta rattfyllerister åtminstone fördubblats, visar Motors beräkningar.

En genomgång av andelen alkoholpåverkade bland omkomna bilförare förstärker bilden av att fler förare än tidigare kör påverkade. Enligt Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor i vägtrafiken var 14 procent av de personbilsförare som 2010 omkom i vägtrafikolyckor alkoholpåverkade. 2016 hade andelen ökat till 24 procent.

Djupstudierna visar också följande:

• Av de mopedförare som omkom i trafikolyckor under 2016 var 43 procent alkoholpåverkade. Bland mc-förare var motsvarande andel 27 procent.

• Under de senaste fem åren har i genomsnitt 75 procent av omkomna fyrhjulingsförare varit berusade.

• 2016 omkom sammanlagt 83 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor, vilket var drygt 10 procent fler än 2015.

– Polisen måste synas mer ute på vägarna och i betydligt större utsträckning kontrollera nykterheten. Det ska alltid vara en stor upptäcktsrisk att köra påverkad. Så är det inte i dag, säger Carl Zeidlitz.

Är det dags att införa krav på alkolås i alla nya bilar?

– När tekniken blir billigare tycker jag att man ska överväga det. Utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv är det svårt att inte tycka att det är en bra idé.

– Redan nu kan företagen bli mycket bättre på att kräva alkolås i tjänstebilar. Det är faktiskt den enda trafiksäkerhetshöjande extrautrustning som inte ger höjd skatt för förmånstagaren. Tjänstebilar och företagsbilar utgör cirka hälften av all nybilsförsäljning.

 

 Läs mer om Polisens nya vapen - Facebook

 

 

Antal utförda nykterhetskontroller 2010–2016

Hela riket

2010:  2 698 010 
2011: 2 739 500 
2012:  2 440 265 
2013: 2 243 368 
2014:  2 005 909 
2015:  1 410 162 
2016: 1 056 280

 

Antal dödade alkoholpåverkade förare 2010–2016

2010:  14% 
2011:  18% 
2012:  24% 
2013:  19% 
2014:  19% 
2015: 25% 
2016: 24%