Vägombuden tipsar

Motormännens vägombud rör sig på landets vägar från maj till september. Bland uppgifterna finns att inspektera vägnätet och inventera rastplatser, genomföra kampanjer och informera om trafiksäkerhet. Det brukar bli cirka 14000 mil som de rullar varje år, och de har så klart stor lokalkännedom. Här delar vägombuden med sig av sina favoriter i respektive län, välkommen att ta del av vägombudens pärlor!