Majoritet i riksdagen kräver mobilförbud

SMS-lagen måste skärpasSms-lagen måste skärpas. Det anser en majoritet i riksdagens trafikutskott.
– Det räcker att ge sig ut i trafiken för att se hur stort problemet är. Det är många som sitter med sina mobiltelefoner samtidigt som de kör bil, säger Johan Andersson (S).

 

I slutet av april ska Transportstyrelsen presentera sin utvärdering av den så kallade sms-lagen.

– Vi har fått regeringens uppdrag att se över lagstiftningen och föreslå eventuella åtgärder som kan minska den användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning under körning som anses vara trafikfarlig, säger utredaren Therese Malmström.

 

Kommer ni att föreslå en skärpning?

– Det vet vi ännu inte. Vi har inte kommit så långt. Vi är en arbetsgrupp på fem personer som arbetar med utredningen.

– Det är också viktigt att vi tar in synpunkter från andra aktörer. Vi kommer därför i vår att arrangera en workshop som syftar till att samla in idéer och förslag från till exempel polis, åklagare, försäkringsbolag, trafikskolor och fordonsbranschen.

Efter omfattande kritik skärpte regeringen Reinfeldt i december 2013 trafikförordningen så att förare enbart får använda mobiltelefon om det ”inte inverkar menligt på förandet av fordonet”.

Däremot införde man inget förbud mot handhållen mobiltelefon vilket många förordade, däribland Transportstyrelsen. Sverige är i dag det enda EU-land som inte följer den så kallade Wienkonventionen och har förbjudit användande av handhållen mobiltelefon eller liknande under bilkörning.

– Det är dock inte så enkelt att man med krav på handsfree blir av med problemet. Däremot blir det sannolikt enklare för polisen att övervaka och ur bevisningssynpunkt, säger Therese Malmström.

 

Hur stort är problemet med att människor sysslar med sin telefon samtidigt som de kör bil?

– Enligt en enkätundersökning som vi lät genomföra under förra hösten verkar det vara relativt utbrett. Många vet också att det är ett problem, men gör det ändå. Det är också låg kunskap om lagen. Många säger att det är svårt att veta hur man ska följa den i praktiken.

För snart fyra år sedan, den 27 mars 2013, konstaterade riksdagen i ett så kallat tillkännagivande att det behövs en lagstiftning som ”förbjuder användning av mobiler och annan kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörningen och därmed hotar trafiksäkerheten”. Bakom riksdagsbeslutet stod Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Alliansen röstade nej.

Den som hårdast drev kravet var den nuvarande inrikesministern Anders Ygeman (S) som då var ordförande i riksdagens trafikutskott. I debatten inför riksdagsbeslutet sa han bland annat:

– Sverige är det enda land i EU som ännu inte har reglerat sms:ande och bilkörning trots att det finns en FN-konvention som påbjuder det. Vi vet att 60 procent av bilförarna har kört bil och talat i mobiltelefonen utan handsfree och att var fjärde bilförare har sms:at och kört bil samtidigt. Det är något som vi vet är mycket farligt. Det är därför vi måste lagstifta om den saken. Vi måste göra tydligt för bilisterna vad som gäller. Det är inte okej att sms:a, facebooka och twittra när man kör bil. 

Efter den rödgröna valsegern utsågs Anna Johansson (S) till infrastrukturminister. För Motor förklarade hon att det inte var aktuellt med ett förbud mot sms:ande i trafiken.

– Tyvärr är det inte så enkelt att om vi stiftar en lag så kommer alla dagen efter sluta med det beteende som det finns en lagstiftning emot. Johan Andersson i riksdagens trafikutskott säger att utskottets socialdemokratiska ledamöter är överens om att den nuvarande lagstiftningen behöver skärpas. Samma uppfattning har Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas ledamöter, visar Motors enkät. Därmed finns det en majoritet för en skärpning av lagen, precis som förra gången riksdagen behandlade frågan.

– Det finns goda grunder att tro att det blir en skärpning. Dagens lagstiftning är inte tillräcklig, säger Johan Andersson.

 

Hur stort är problemet med mobiltelefoner i trafiken?

– Detta är en distraherande faktor i allra högsta grad och ett bekymmer ur trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot är det svårt att exakt ange hur många som omkommer och skadas i trafiken på grund av dem.

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 2 2017

SÅ HÄR TYCKER POLITIKERNA I TRAFIKUTSKOTTET

Motor har frågat ledamöterna i riksdagens trafikutskott om deras inställning till mobilanvändning under körning:

1. Är de nuvarande reglerna kring mobiltelefonanvändning i samband med bilkörning tillräckligt effektiva (ur trafiksäkerhetssynpunkt)?

2. Bör Sverige helt förbjuda rattsurfande under bilkörning?

3. Bör Sverige – som övriga länder inom EU – följa den så kallade Wienkonventionen och förbjuda användande av handhållen mobiltelefon eller liknande under bilkörning?

 

Emma WallrupEmma Wallrup (V), ledamot:
1.
Nej.
2. Ja, det skulle vara rimligt med ett förbud mot användning av kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörning och därmed hotar trafiksäkerheten.
3. Ja.

 

Karin Svensson SmithKarin Svensson Smith (MP), ordförande:

1. Nej.

2. Ja.

3. Ja.

 

Leif PetterssonLeif Pettersson (S), ledamot:
1.
Nej.
2. Ja.
3. Ja.

 

Nina LundströmNina Lundström (L), ledamot:

1. Liberalerna vill inte ha ett totalförbud för mobiltelefoni vid bilkörning.

2. Enligt trafikförordningen är det inte tillåtet att använda mobiltelefon på ett sådant sätt att det inverkar menligt på körningen. Om lagstiftningen måste förtydligas för att polisen ska få bättre möjligheter att tillämpa lagen så är vi öppna för det.

3. Om telefonen hålls i handen eller om man använder handsfree har enligt forskningen hittills ansetts ha marginell betydelse. Om ny forskning visar något annat är vi även öppna för att bidra till fler åtgärder. 

 

Anders ÅkessonAnders Åkesson (C), ledamot:

1. Jag vill se en utvärdering av de skärpningar som succesivt har gjorts. Då kan man bedöma huruvida de har varit effektiva.

2. Att tillåta sig att surfa på internet i samband med bilkörning är självklart att grovt åsidosätta det lagstiftade ansvar jag som förare av ett fordon redan i dag har med nu gällande lagstiftning. Att i detta sammanhang specifikt lagstifta mot ”rattsurfning” är jag tveksam till.

3. Det är rimligt att överväga förbud mot nyttjande av just handhållen telefoni eller apparat i samband med framförande av ett fordon.

 

Jessica RosencrantzJessica Rosencrantz (M), vice ordförande:

1. Under 2014 och 2015 bötfälldes 50–60 personer i enlighet med den nya paragrafen i trafikförordningen, vilket visar att bestämmelserna går att använda, men att relativt få personer lagförs.

2. Rattsurfande är i praktiken förbjudet då detta har en negativ inverkan på bilkörandet. Just nu pågår en utvärdering av regelverket. Vi vill titta på den utvärderingen innan vi tar ställning till en eventuell ändring av reglerna.

3. Risken är att tekniken springer ifrån ett teknikspecifikt regelverk, vilket hämmar utvecklingen.

 

Per KlarbergPer Klarberg (SD), ledamot:

1. Nej. Det krävs en nolltolerans mot mobilanvändande i trafiken för att få ner antalet mobilrelaterade olyckor och dödsfall.

2. Ja.

3. Ja.

 

Johan AnderssonJohan Andersson (S), ledamot:

1. Nej, man behöver se över lagstiftningen för att säkerställa en ökad trafiksäkerhet.

2. Ja.

3. Ja.