Nya fordonsskatten hjälper inte bilisterna att ställa om

Den nya fordonsskatten hjälper inte bilisterna att ställa om till mer miljövänliga alternativ

Motormännens Riksförbund försöker påverka regeringen att ändra sitt förslag om en ny fordonsskatt, det så kallade bonus-malus systemet. Flera tunga remissinstanser är liksom Motormännen, kritiska till förslaget. - Det blir högre skatter och kostnader för alla. Tveksamt om det ens ger någon miljövinst. Bilar som bara är ett par år gamla straffas i ett obegripligt system, skriver Fredrik Daveby, VD på Motormännens Riksförbund, i sitt remissvar som lämnades in idag. 

 

Skatten borde inte läggas på befintliga bilar

Motormännen är kritiska till att den nya skatten ska läggas på alla befintliga bilar. Om man köper en ny bil kan det behövas styrmedel att välja ett mer miljövänligt alternativ. Det föreslagna bonus-malus-systemet ställer för höga krav på konsumenterna. Istället för ett tydligt och teknikneutralt system får vi nu istället en bonus som är starkt förknippad med elbilar och laddhybrider. Dyra fordon som många konsumenter aldrig kommer att få möjlighet att köpa.

 

Påskyndar inte omställningen till fossiloberoende fordonsflotta

Motormännens Riksförbund menar att Regeringens förslag till ny fordonsskatt missar målet och köper inte argumentet att det skulle leda till att påskynda omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Att några få procent av nya bilar kan laddas med el ger mycket knapp verklig miljövinst. Andelen bilar som drivs av fossilt drivmedel måste minska, men det kan bara ske om alla tillåts hjälpa till.

 

Hjälper inte vanligt folk att ställa om

Det huvudsakliga syftet med bonus-malus-systemet skulle vara att öka andelen klimatsmarta fordon. Sådana som ger lägre koldioxidutläpp. Det ska hjälpa konsumenterna att välja ett mer klimatsmart alternativ. Men istället förbiser man hela Sveriges befintliga fordonsflotta. Regeringen ser alla som har en bil idag som en belastning för miljön och föreslår att alla bilägare ska utkrävas en orimligt kraftig höjning av fordonskatten. Det finns en enorm potential i att hjälpa bilister köra mer klimatsmart med sina befintliga fordon. Till exempel genom att satsa på E10, etanol och HVO. 

 

Effektiva styrmedel plockas bort

Det nya systemet ska införas samtidigt som andra styrmedel som faktiskt har fungerat plockas bort. Det styrmedel som hittills har haft störst effekt på hur vi köper bil idag har varit skattebefrielsen på nya miljöklassade bilar. Denna tas nu helt bort. Så ingen kommer kunna köpa en bil som är fri från fordonsskatt de första fem åren. Inte en enda krona av intäkterna öronmärks för klimatåtgärder.

 

Biogasens klimatnytta underskattad

Motormännen vill föreslå mer kraftfulla bonusar och subventioner till den som köper en biogasbil. En laddhybrid subventioneras starkare trots att denna kan köras på mestadels fossilt drivmedel när föraren struntar i att ladda, vilket många gör. Biogasbilen är ett bättre alternativ. Var är subventionerna? Skattefriheten? Satsningarna?

 

Motormännens förslag

Subventioner för att ställa om är helt nödvändiga. Dessa måste dock gynna alla grupper i samhället. Att några få procent av nya bilar kan laddas med el ger mycket knapp verklig miljövinst. Andelen bilar som drivs av fossilt drivmedel måste minska, men det kan bara ske om alla tillåts hjälpa till.

 

  • Inför teknikneutrala långsiktiga skattefördelar till alla som väljer att köra mer klimatsmart oavsett om man har en ny eller begagnad bil.
  • Ersätt all 95-oktanig bensin med E10. Detta kunde ha genomförts för flera år sedan.
  • Gör biodrivmedel fördelaktiga på lång sikt. Biogasen är skattefri endast till 2020. Statistik visar att nästan ingen vågar satsa på en sådan bil idag.
  • Öronmärk pengar till en slagkraftig skrotningspremie. Det skulle hjälpa många att ”växla upp” till en mer klimatsmart bil. Motormännen föreslår en premie på 10 000 kronor till den som skrotar sin gamla bil. I praktiken kommer satsningen att spilla över och öka värdet på äldre bilar på ett sätt som gör att många får möjlighet att byta till en mer klimatsmart bil.
  • Utvärdera möjligheten att strukturera subventioner för de klimatbästa bilarna på det sätt som Norge gör. Detta exempelvis genom att åtminstone överväga en utredning kring på vilket sätt momsen skulle kunna begränsas för att främja försäljningen av de renaste fordonen.
  • Bilar som körs på syntetisk förnybar diesel ska gynnas jämfört med de som körs på fossil diesel. Det är oklokt att se på förbränningsmotorn som en miljöbov. Med rena nya dieselbilar, AdBlue-katalytisk rening av kväveoxider och HVO i tanken kan även en sådan bil vara biljetten till hållbar bilism för stora grupper i samhället. Särskilt på landsbygden där det inte skulle vara lönsamt för samhället att satsa på sådan infrastruktur som kanske är mer aktuell i tätorter eller storstadsområden.
  • Behåll den femåriga skattebefrielsen. När klimatsmarta modeller inte subventioneras väljs de bort både av företag och privatpersoner.
  • Behåll dagens beräkningsmodell av den koldioxidbaserade fordonsskatten i sin helhet inklusive den befintliga bränslefaktorn för dieselbilar. Utredningen har misslyckats i att ange skälen till hur det nya bränsletillägget skulle främja försäljningen av klimatsmarta bilar. Tvärtom finns risken att det skapar ett kryp hål där innovativa företag ser en marknad för bilar med höga utsläpp vilka skulle ges lindrigare procentuell ökning.

 

Vill du vara med och påverka? Bli medlem i Motormännens Riksförbund! 

Du kan också hjälpa oss genom att sprida vår kritik och våra förslag via Facebook och andra sociala medier. Ju fler vi är desto tydligare kan vi föra på tal de orättvisor som de nya höjda skatterna innebär för vanliga familjer.