Rattsurfandet ökar

Person som använder en smartphone vid bilkörning

Allt fler svenskar använder mobiltelefonen samtidigt som de kör bil. Det visar en ny undersökning som Motormännen har gjort.
– Ökningen stärker kravet på att lagen behöver skärpas, säger Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Carl Zeidlitz.

 

Under några veckor i höstas undersökte Motormännens vägombud i vilken utsträckning privat- och yrkesförare använder handhållen mobiltelefon samtidigt som de kör bil eller lastbil.

 

Observationerna gjordes under rusningstid på i huvudsak 30- och 50- vägar runt om i Sverige. Sammanlagt 19 088 förare observerades.

7,6 procent använde en handhållen mobiltelefon samtidigt som de körde bil. När Motormännen 2012 gjorde en liknande undersökning var andelen 6,6 procent. Det innebär en ökning med drygt 15 procent på fyra år.

– Det är inte förvånande. Lagen är otydligt och behöver förtydligas, säger Carl Zeidlitz.

Hur då?

– Det ska inte vara tillåtet att använda handhållen kommunikationsutrustning samtidigt som man kör exempelvis bil. 

Men det är väl inte tillåtet om det innebär en trafikfara?

– Jo, men det är i dag svårt för polisen att bevisa att användningen av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning har varit trafikfarlig. Med ett rakt förbud räcker det att kunna visa en bild eller en filmsnutt.

 

Exempel på resultat från undersökningen

Ort:                                   Andel förare med handhållen mobil:           
Eskilstuna: 3,9 procent
Falun: 3,3 procent
Hässleholm: 9,6 procent
Katrineholm: 9,3 procent
Kristianstad: 5,1 procent
Umeå: 7,4 procent
Örnsköldsvik: 11,8 procent

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 2 2017

Trafikpolisen: Mobilreglerna är svåra att övervaka

Många trafikpoliser är mycket kritiska till de nuvarande reglerna kring mobiltelefonanvändning bakom ratten.

– Vi är många som anser att det rätta för trafiksäkerheten är att helt förbjuda rattsurfande, säger kommissarie Rune Atterstig, chef för polisens trafiksäkerhetsgrupp i Värmland.

Enligt en undersökning från Transportstyrelsen är Jönköping det län i Sverige där störst andel av befolkningen sms:ar medan de kör bil.

– Den nuvarande lagstiftning är ganska uddlös och det har medfört att endast ett fåtal har rapporterats i vårt polisområde, säger Peter Karlsson som är gruppchef vid polisens trafikgrupp i Jönköping. 

Enligt nuvarande regler är det inte tillåtet att använda mobiltelefon under färd, om det inverkar menligt på framförandet av fordon.

– Reglerna är svårtolkade och svåra att övervaka. Polisen måste färdas i anslutning till aktuellt fordon och samtidigt iaktta och konstatera att förarens användande av mobiltelefon inverkar på körningen.

Det är en svår bedömning att avgöra om användandet påverkar körningen menligt. Det kan även vara svårt att se om föraren rattsurfar eller om körningen påverkas av något annat, säger Rune Ättestig. Bör Sverige helt förbjuda rattsurfande under bilkörning?

– Vi är många som anser att det rätta för trafiksäkerheten, är att helt förbjuda rattsurfande. Kommuner, företag, organisationer och myndigheter arbetar tillsammans för att nå uppsatta mål i nollvisionen. Ett led i detta arbete borde vara att helt förbjuda rattsurfning. Vi vet att mörkertalet är stort när det gäller hur många rattsurfande förare som har orsakat svåra olyckor.