Svenska bilförare sms:ar mest i Europa bakom ratten

Bilar på motorväg

Svenska förare värst i Europa. Nästan fyra av tio svenska förare skickar textmeddelande samtidigt som de kör bil.


Rattsurfning är en stor trafikfara. Den som kör i 40 km/h och tittar ner i mobilen i två sekunder innan hen tittar upp igen hinner rulla 22 meter utan att ha kontroll på vägen. Den 21 april–24 maj i fjol frågade opinionsföretaget TNS Sifo, på uppdrag av billeasingföretaget Leaseplan, nästan 5 000 européer över 18 år som har körkort och leasar en bil, om deras beteende bakom ratten.

33 procent av de svenska förarna uppgav att de under senaste månaden hade sms:at samtidigt som de hade kört bil. Bland de franska förarna var andelen 30 procent, bland de tyska 13 procent och de brittiska 8 procent.

Snittet för samtliga europeiska förare som deltog i undersökningen var 20 procent.

Människors sms:ande, facebookande, instagrammande och twittrande bakom ratten beror i allmänhet inte på okunskap.

Enligt en undersökning från Transportstyrelsen inser 86 procent av bilförarna att rattsurfning påverkar deras uppmärksamhet på den övriga trafiken.

Undersökningen visar bland annat också att:

  • 37 procent sms:ar eller använder andra textmeddelandetjänster när de kör bil. 16 procent använder sociala medier medan de kör.
  • Bland 18–30-åringar är det mer än hälften (56 procent) som sms:ar medan de kör.
  • 31 procent anser att sms i trafiken är tveksamt eller felaktigt ur säkerhetssynpunkt.
  • Hälften uppger att det krävs ett totalförbud för att de ska minska sitt användande av mobiltelefonen eller annan kommunikationsutrustning när de kör bil.

Många vill också ha ett förbud. I november i fjol frågade Leaseplan företagets kunder om de anser att det bör lagstiftas mot användning av så kallade smarta mobiltelefoner vid körning.

4 068 tjänstebilsförare deltog i undersökningen.

  • 63 procent svarade ja.
  • 23 procent svarade nej.
  • 14 procent uppgav att de inte vet.

 

Fotnot: Transportstyrelsens undersökning gjorde av undersökningsföretaget Norstats och pågick den 14 september–3 oktober 2016. Totalt genomfördes 6014 webbintervjuer via en onlinepanel. Deltagarna i panelen är till 85 procent telefonrekryterade. Resterande 15 procent är till största del självrekryterade.

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 2 2017

ANDEL FÖRARE SOM UPPGER ATT DE DEN SENASTE MÅNADEN HAR SMS:AT UNDER KÖRNING:

Sverige: 33 %
Frankrike: 30 %
Tyskland: 13 %
Storbritannien: 8 %
Genomsnitt för undersökta länder: 20 %

 

 

FÖRSLAG:
LIVSTID FÖR RATTSURFARE

Livstids fängelse för förare vars mobilanvändning orsakar en dödsolycka i trafiken. Det föreslår den brittiska regeringen. Enligt förslaget ska förare som orsakar dödsolyckor på grund av bland annat fortkörning eller mobilanvändning kunna dömas till samma straff som vid dråp. – Vi ska göra användning av mobiltelefon bakom ratten lika oacceptabelt som rattfylleri eller att skippa bilbältet, säger brittiska regeringens talesperson Helen Newlove.