Tidningen Motor granskar de nya bränslena

undefined

Bland mackens pumpar blandas namn, procentsatser och miljösuperlativ som aldrig förr. Preems Evolution Bensin är det senaste tillskottet på bränslemarknaden. Men vad göms bakom beteckningarna? Tidningen Motor reder ut.


PREEM


EVOLUTION BENSIN:

5 procents etanolinblandning kompletteras med 5 procents inblandning av tallolja (HVO*). Talloljan raffineras tillsammans med oljan, etanolen tillsätts till den färdiga bensinen.

+ Lägre utsläpp av fossil koldioxid, samma pris som vanlig bensin.

- Finns inte på alla stationer – ännu.


ACP DIESEL:

Akronymen står för Active Cleaning Power, additiv tillsätts för att hålla bränslesystemet rent. Insprutning och förbränning fungerar som motorkonstruktören har tänkt. Enligt Preem kan snittförbrukningen bli 2 procent längre jämfört med diesel utan ACP. 

+ Renare motor ger bättre förbränning och i förlängningen lägre förbrukning.

- En standarddiesel utan tydlig miljöprägel utöver det som anges i lag.

 

EVOLUTION DIESEL:

Inblandning av tallolja och 5 procent RME* ger en förnybar andel på upp till 50 procent. Utsläppen av fossil koldioxid minskar med upp till 46 procent. Evolution Diesel fungerar i alla typer av dieselmotorer.

+ Hög andel förnyelsebart bränsle, blandas med ACP-diesel.

- Finns inte på alla Preemstationer – ännu. 


OKQ8


DIESEL:

Består av upp till 40 procent förnybar syntetisk diesel. Den syntetiska delen är baserad på huvudsakligen avfalls- och restprodukter. Den syntetiska dieseln höjer dieselns cetantal vilket bland annat ger lättare kallstarter. Jämfört med 100 procent fossil diesel minskar koldioxidutsläppen med 35 procent.

+ Hög andel inblandning av syntetisk diesel från förnyelsebar råvara.

- OKQ8:s diesel har påståtts vara anledningen till igensatta bränslefilter.


SHELL


V-POWER:

Minst 98-oktanig bensin (typiskt oktantal anges till 98,3) med upp till fem procent inblandning av etanol. Om motorn är konstruerad för ett högre oktantal höjs effekten och bränsleförbrukningen kan sjunka något jämfört med 95 oktan.

+ Högt oktantal. 

- Marginellt högre oktantal än 98.

 

CITYDIESEL:

En standarddiesel som utöver RME* kan innehålla syntetisk diesel, dock anges inte i vilken utsträckning. 

+ Kan vara miljövänlig.

- Ingen miljöprägel utöver sänkt förbrukning.


CIRCLE K


MILES 95:

Bensinen innehåller additiv för minskad friktion och för att hålla bränslesystemet rent från avlagringar. Förbrukningen kan bli upp till 2,7 procent lägre jämfört med vanlig bensin.

+ Sänker förbrukningen.

- Ingen miljöprägel utöver sänkt förbrukning.

 

MILES PLUS 98:

En högre inblandning av de additiv som används i Miles 95. En högre andel av rostskyddande

tillsatser gör bensinen lämplig för fordon som ställs av under längre sammanhängande perioder.

Likt Miles 95 kan förbrukningen sänkas med 2,7 procent. 

+ Sänker förbrukningen, bättre skydd mot rost i bilens bränslesystem (uppger något lägre andel inblandning av etanol jämfört med konkurrenterna).

- Ingen miljöprägel utöver sänkt förbrukning, finns inte på alla stationer.

 

MILES DIESEL:

Ett multifunktionellt additiv ska ge en effektivare förbränning och rengöra bilens ventiler och insprutningssystem. Regelbunden användning ska ge en renare motor och sänka förbrukningen

med upp till 2 procent.

+ Håller motorn renare och sänker därmed förbrukningen.

- Ingen tydlig miljöprägel utöver sänkt förbrukning.

 

MILES DIESEL BIO:

Samma som Miles diesel, men med upp till 35 procent inblandning av förnybar syntetisk

diesel (HVO*) och 5 procent Fame* ska sänka utsläppet av fossil koldioxid med cirka 33 procent.

+ Sänker det fossila koldioxidutsläppet med cirka 33 procent.

- Finns inte på alla Circle K-stationer.

 

MILES PLUS DIESEL:

En högre andel och förbättrade funktionsadditiv jämfört med Miles Diesel. Likt Miles 98 en ökad del korrosionsförebyggande tillsatser. Ökad mängd cetantalsförbättrare ska ge bättre kallstartsegenskaper och bättre gasrespons. 

+ Sänker förbrukningen med upp till 2 procent, bättre kallstartsegenskaper.

- Ingen miljöprofil utöver sänkt förbrukning, finns inte på alla stationer.


 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 2 2017


*LITEN ORDLISTA

 

Biodiesel: Bränsle anpassat för dieselmotorer. Framställs av vegetabiliska eller animaliska oljor. Fame är en form av biodiesel.

Fame och RME: Fettsyrametylestrar som har processats till biodiesel. RME är en vanlig Fameprodukt i Sverige och framställs ur rapsolja.


Syntetisk diesel (HVO)
: Blandning av syntetiskt framställda kolväten. Kan framställas från biomassa, avfall, restprodukter eller fossila råvaror.