Tummen upp för förbud mot rattsurf!

undefined

Vid en presskonferens tisdagen den 25e april presenterade Transportstyrelsen resultatet av sin utredning om kommunikationsutrustning i samband med bilkörning. Transportstyrelsen föreslår att nuvarande lagstiftning kompletteras med ett förbud mot handhållen mobiltelefon och infrastrukturminister Anna Johansson höll det för troligt att regeringen kommer att gå vidare med förslaget.


   — Det är mycket positivt att Transportstyrelsen och regeringen nu öppnar för ett förtydligande att handhållen mobil inte är tillåten vid bilkörning. Sverige kan då som sista land inom EU uppfylla den internationella konventionen på området och ge tydlig signal till förare att det inte är okej att rattsurfa eller sms:a samtidigt som man kör, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Enligt uppgifter på presskonferensen föreslår utredningen också skattelättnad eller premier för trafiksäkerhetshöjande utrustning och stödsystem i nya bilar.

   — Ett utmärkt förslag som Motormännen har argumenterat för under lång tid, fortsätter Carl Zeidlitz.

Utredningen föreslår dessutom ett antal åtgärder inom forskning och kunskapsutveckling, körkortsutbildningen samt information som Motormännen också bedömer som viktiga. Fordons- och telefontillverkarna kan också hjälpa till med teknikutvecklingen så att fordonen inte ger mer underhållning och extern kommunikation till föraren utan i stället hjälper föraren att koncentrera sig på körningen. Utredningsförslagen kommer nu att skickas ut på remiss.

   — Det blir spännande att få läsa igenom hela utredningens förslag. Vi kan redan nu se att det är viktigt att formulera regelverket så att det är handhållen kommunikationsutrustning som inte är tillåten, mobiltelefonen kan snabbt bytas mot något annat. Lagstiftningen måste naturligtvis gälla samtliga fordon i vägtrafik, problemen är tyvärr inte knutna endast till bilar, avslutar Carl Zeidlitz.

För mer information kontakta:

Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig

Fredrik Daveby, vd