Hoppa till huvudinnehållet

Framgångar och resultat

Motormännen är en väletablerad röst i den trafikpolitiska debatten och en av landets mest framträdande konsument- och intresseorganisationer, enligt mediebevakaren Cisions mätningar. Vårt opinionsarbete har som yttersta mål att påverka våra beslutsfattare genom kunskapsuppbyggnad och attitydpåverkan.

Våra jurister och tekniker tar dagligen duster med parkerings- och bilföretag för att komma till rätta med de felaktigheter som enskilda medlemmar drabbades av.

Var med och påverka du också, bli medlem!

Här är några exempel på hjälp till enskilda medlemmar:

 • Medlemmen som fick p-bot trots att han betalt biljett, men i fel automat.
  P-boten återkallades efter att Motormännens jurist påtalat för parkeringsbolaget att skyltningen varit otydlig (enligt lag om kontrollavgift och Vägverkets författningssamling). Ärendet avskrevs.

 • Medlemmen som vid inbyte av den bil hon köpt ny för 2,5 år sedan fick besked om att den var av årsmodell 2004, inte 2005.
  Hon kontaktade Motormännens jurist, som konstaterade att bilen varit nästan 2 år gammal när den såldes som ny. Med stöd av den linje som Motormännen med framgång drivit i ARN (att en ny bil inte kan anses som ny om det gått mer än ett år från tillverkningsdagen) gick firman som sålt bilen som ny med på ett prisavdrag på 10 000 kr.

 • Medlemmen som blev påkörd av okänt motorfordon vid övergångsställe.
  Försäkringsbolag och Trafikförsäkringsföreningen avböjde krav på ersättning då man inte ansåg att hon hade visat att skadorna hade uppkommit vid en påkörning av okänt motorfordon. Motormännens jurist begärde ut journalanteckningar och kopia på polisanmälan, som medlemmen gjort samma dag, och informerade försäkringsbolaget om vilka beviskrav som föreligger i ett sådant fall. Försäkringsbolaget ändrade då sin inställning.

 • Medlemmen som hade köpt en ny Opel hade under längre tid problem med motorstörningar.
  Trots flera reparationer kvarstod felet. Köparen krävde att köpet skulle hävas, men säljaren insisterade på att fortsätta reparera bilen. Medlemmen kontaktade Motormännens jurist, som efter att ha informerat säljaren om reglerna i konsumentköplagen, fick till stånd en hävning av köpet.

Ingen rattsurf från 1 februari 2018

Motormännen har i nästan tio år arbetat för ett tydligt förbud mot handhållen mobil. Sverige var sist i EU att införa ett tydligt förbud, men till slut gav arbetet resultat och från och med 1 februari 2018 är det inte längre tillåtet att köra bil och samtidigt använda handhållen kommunikationsutrustning. Handsfreesamtal är fortsatt tillåtet, men bör undvikas då det också ökar olycksrisken.

Bonus-malus, det nya fordonsskattesystemet gäller endast nya bilar

När regeringen presenterade ett nytt system för fordonsskatt våren 2017 innehåll det skattehöjningar med nästan 2 miljarder kronor på alla befintliga bilar. Motormännen arbetat intensivt för att det nya systemet endast ska gälla nya bilar, och regeringen lyssnade. Bonus-malus börjar gälla 1 juli 2018 och gäller endast nya bilar.

Rastplatserna

Genom regelbunden kontroll har rastplatsernas standard längs våra vägar höjts påtagligt. Vi har etablerat en insikt inom kommunerna om att välskötta rastplatser har en positiv inverkan på turistströmmarna.

Vägkvalitetsundersökning

Motormännens vägkvalitetsundersökning visar skillnaden mellan vägkvaliteten mellan olika delar av landet. Resultaten har fått stor spridning och utgör ett tungt argument för kravet på ökade anslag till vägunderhåll.

Trötthetskampanj

Vi har lyft fram den tidigare närmast okända frågan om trötta bilförare. Upp till 40 procent av trafikolyckorna beror på trötthet. Frågan har nu en plats i samhällsdebatten. Motormännen pekar bland annat på att rastplatserna bör utformas så att större möjligheter till vila ges.

Förbättrade viltstängsel på E4:an

Kritiken som vi riktade mot den då nybyggda E4:an från Uppsala till Gävle resulterade i att Vägverket rättade till viltstängslen, som hade alldeles för stora maskor i nätet.

Hastighetsmätningar vid skolor

Vi har genomfört flera hastighetsmätningar vid skolor för att kontrollera hastigheten. Vi har därefter tvingats slå larm om att många överskrider gällande gräns om 30 kilometer/timmen.

Hårdare utsläppskrav på biltillverkare

Genom vårt internationella arbete inom FIA har vi medverkat till att hårdare krav ställs på biltillverkare att begränsa utsläppsnivåerna.