Hoppa till huvudinnehållet

Motormännen agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Nyhet

Motormännens lokalklubb på Gotland har vid årsmötet den 2 februari 2019 beslutat att ombilda klubben till en avdelning under Motormännens riksförbund. För dig som medlem, eller tänker bli medlem, innebär det inte någon skillnad i tillhörighet eller aktiviteter. Enda skillnaden är att avdelningen på Gotland inte längre är en egen juridisk person och att du som medlem inte längre har möjlighet att delta i något årsmöte.
Vi i Motormännens avdelning Gotland kommer att fortsätta med våra aktiviteter och opinionsarbete och ser fram emot att få välkomna till aktivitet i maj/juni.

Göran Erickson

Kontaktperson Motormännens lokalavdelning Gotland

Göran Erickson
Telefon: 070–267 58 53, 0498–21 11 80
E-post: respons.visby@telia.com