Hoppa till huvudinnehållet
Västmanland

Motormännen agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Avdelning Västmanland

Avdelningens e-post: klubb.vastmanland@motormannen.se

Sammankallande:

Clas Blomberg

Tfn: 070-814 11 14
E-post: motormannenvastmanland@gmail.com

Kontaktperson:

Lise-Lotte Blomberg

Tfn: 076-243 02 44
E-post: liselotteblomberg@gmail.com

Följ oss på Facebook